Biokraft

Biokraft – el från kraftvärme. Som den del i att begränsa den globala uppvärmningen behöver världens energiproduktion bli mer effektiv. Detta kan ske genom att producera både el och värme i samma anläggning – så kallad kraftvärme.

Värnamo Energi driftsatte 2015 ett helt nytt kraftvärmeverk som producerar både el och värme av lokala biobränslen.
Biokraftverket som fick namnet Lucia levererar 100 % förnybar ljus & värme!

Kraftvärmeverket Lucia


I vårt egna biokraftvärmeverk i Värnamo produceras årligen 16 GWh förnybar el samtidigt som vi producerar klimatsmart fjärrvärme. 16 GWh el motsvarar årsbehovet av el i 8 000 lägenheter.


Visa mer om elproduktionen >

Elproduktionen sker genom att ånga hettas upp i samband med produktionen av fjärrvärme. Ångan driver en generator som omvandlar rörelseenergi till elektricitet som kan matas ut på elnätet. Generatorn i kraftvärmeverket Lucia har en elproduktionsförmåga på 3,6 MW.

I biokraftverket produceras även fjärrvärme.


< dölj extra text

Kraftvärme – energieffektiv elproduktion


I ett kraftvärmeverk produceras både el och värme samtidigt. Det gör kraftvärmen mycket energieffektiv och så mycket som 90% av energin i det tillförda bränslet kan användas. Kraftvärme är därför ett mycket bra sätt att framställa energi på.


Visa mer fördelar med el från kraftvärme >

En stor fördel med att producera el i ett kraftvärmeverk, är att produktionen ökar och peakar på vintern. När efterfrågan på fjärrvärme ökar, ökar även elproduktionskapaciteten. Jämfört med elproduktion i solcellsanläggningar (som genererar mest el på sommaren när det är ljust och varmt ute) så genererar ett kraftvärmeverk allra mest el när det är mörkt och kallt ute.


< dölj extra text

Vi omvandlar lokala biobränslen till el


Elen som produceras i vårt kraftvärmeverk framställs av 100% förnybart bränsle bestående av lokal skogsråvara. Se mer under sidan Vår bränslemix.


Visa fördelarna med biobränslen >

Vi använder bränslen som inte behöver importeras, som är förnybara och kretsloppsanpassade. Det rimmar bra med vår långsiktiga målsättning att ge kommuninvånarna, privatpersoner och näringsidkare – förmånliga el- och uppvärmningskostnader och samtidigt minimera samhällets miljöpåverkan.

Läs mer om vårt hållbarhetstänk på sidorna om Miljö & Hållbarhet.

Användning av lokala biobränslen är hållbart både ur miljömässig och ekonomisk aspekt. Läs mer under sidorna om Fjärrvärme.


< dölj extra text