Bra Miljöval - miljömärkt el från Värnamo Energi

Bra miljöval – Vi säljer licensierad el som märkts med Bra Miljöval – Sveriges hårdaste miljömärkning av el.

Alla kunder som tecknar elavtal hos Värnamo Energi får 100 % förnybar och ursprungsgaranterad el från vattenkraft, vindkraft eller sol. MEN vill du markera ditt gröna ställningstagande ytterligare, så erbjuder vi även, i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen miljöcertifierad el. För detta betalar du ett tillägg på 5.63 öre per kWh inkl moms.

El märkt Bra Miljöval


Precis som du kan göra ett miljöval när du köper schampo, mat och förbrukningsvaror, så kan du hos Värnamo Energi även välja att köpa miljöcertifierad el som kvalitetsmärkts med Svenska Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.


Visa kriterier för el märkt Bra Miljöval >


El som märkts med Bra Miljöval kommer från förnybara källor som dessutom måste uppfylla extra hårda miljökrav.

Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och att biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs, går pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny spännande miljöteknik. Tillägget på 5,63 öre per kWh går alltså direkt till miljöförbättrande åtgärder.


< dölj extra text

Miljöförbättrande åtgärder


Exempel på miljöförbättrande åtgärder som finansierats med pengar från Bra Miljöval, är tex att det byggts vattenpassager (laxtrappor) förbi vattenkraftverk. Detta skapar förutsättningar för att djur och växter som annars hindras av vattenkraftsstationer även fortsättningsvis ska kunna fortplanta sig och frodas.


Visa fler miljöförbättrande projekt >

Läs mer om el märkt Bra Miljöval och se fler exempel på olika miljöprojekt som finansierats med Bra Miljövals-pengar på Naturskyddsföreningens hemsida.


< dölj extra text