Solkraft

Solkraft – el från solceller är ett hållbart sätt att producera förnybar el.

Andelen svensk el som produceras i solcellsanläggningar är i nuläget ganska liten. 1,5 % av Sveriges el produceras i solcellsanläggningar. Statliga bidrag till solceller, förbättrad teknik och sjunkande priser på solceller i kombination med bättre möjligheter att lagra energi bidrar till att andelen el från solceller ökar för varje år i det svenska energisystemet.

Länk: Energiföretagen, Solkraften ökar – Elåret 2021 från rekordlågt till rekordhögt pris.

Länk: SCB, Statistik så produceras elen i Sverige

Nya solcellsanläggningar på Kapellgatan


El från solceller är ett bra komplement till vattenkraft och vindkraft. Nu har Värnamo Energi satt upp 3 olika solcellsanläggningar på Kapellgatan i Värnamo. Den totala solcellsytan uppgår till 700 kvadratmeter. Totalt kommer de nya solcellerna producera ca 100000 kWh förnybar el om året.

Tre olika placeringar av solceller


Våra egna solcellsanläggningar har fått olika placeringar, en på marken, en på vårt platta huvudkontorstak och en på en byggnad som motsvarar ett ”normalt” villatak. På så vis kan vi utvärdera för- och nackdelar med olika placeringar av solcellsanläggningar.

Så producerar du din egen solel


En fördel med solkraft är att den möjliggör såväl storskalig elproduktion för stora elproducenter, som småskalig elproduktion för enskilda kunder som vill producera sin egen klimatsmarta solel i egna solceller på hustaket. Är du intresserad av att producera din egen solel, så finns goda råd och information om hur du ska gå till väga på sidan om Solceller.