Vattenkraft

Vattenkraft – 94% av den el Värnamo Energi säljer produceras i vattenkraftverk. En viss del av vår vattenkraftsproducerade el är närproducerad. Nedan visar vi två lokala vattenkraftverk som producerar el till våra elkunder som tecknat elavtal hos oss.

Vattenkraft är bra på många sätt. Dels är det bättre för miljön (0% utsläpp av CO2 och 0% kärnbränsleavfall = låg klimatpåverkan. Det är även ett kostnadseffektivt sätt att framställa förnybar el. Dessutom har vattenkraften den stora fördelen att den ger möjlighet att lagra energi. Vattenkraftverkens vattenmagasin fungerar som gigantiska batterier. Vattenkraftselen är en stor tillgång och ett viktigt komplement till vindkraft – om det inte blåser tillräckligt kan vattenkraftproduktionen ökas på.

Vattenkraft i Karlsfors

Närproducerad el ett stenkast från Värnamo


I det lokala vattenkraftverket Karlsfors som ägs av Hörle Bruk, produceras varje år 3000000 kWh förnybar el till Värnamo Energis elkunder. Karlsfors kraftstation har gamla anor och har producerat el i över 100 år.

Vattenkraft i Hörle

Lokal el skapar sysselsättning och tillväxt


I det lokala vattenkraftverket Hörle som även det ägs av Hörle Bruk, produceras varje år 2000000 kWh förnybar el till Värnamo Energis elkunder. Lokal, etablerad, förnybar elproduktion är bra på många sätt – det är bra för miljön, men skapar också tillväxt och sysselsättning i hemregionen. Vi erbjuder el som producerats nära dig!

Vattenkraft i Sverige & Norden

Ursprungsgaranterad el från små och stora vattenkraftstationer


Resterande vattenkraftsel som produceras till Värnamo Energis elkunder, framställs i små och stora vattenkraftverk runt om i Sverige och Norden. För varje kilowattimme förnybar el som Värnamo Energi säljer till dig och andra elkunder som tecknat elavtal hos oss, finns ursprungsgarantier som redovisar var, när och hur varendaste såld kilowattimme har producerats. Du kan vara trygg med att elen du köper av oss är förnybar och hållbart producerad producerad!