Värnamo Energi - Aktuella elpriser

Elpriser exkl årsavgift

Rörligt elpris

Oktober

Fast elpris

1 år

Fast elpris

3 år

116.28 öre/kWh
(93.02) öre/kWh)
Just nu erbjuder vi inte 1-årsavtal Just nu erbjuder vi inte 3-årsavtal

Elpriserna ovan gäller för elavtal i elområde 4. Påslag, elcertifikatsavgift och moms är inkluderade. Årsavgift tillkommer med 480 kr/år. Pris inom parentes är exklusive moms. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras  av ditt elnätsbolag. I ovan elavtalspriser ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad vattenkraftsel.

Jämförpriser – enligt Konsumentverkets riktlinjer

OBS! I priserna nedan är årsavgiften inräknad.

Lägenhet Villa utan eluppvärmning Villa med eluppvärmning

Årsförbrukning

2 000 kWh

5 000 kWh

20 000 kWh

Rörligt Elpris Okt

140.28 öre/kWh 125.88 öre/kWh 118.68 öre/kWh

För att du som kund rättvist och enkelt, ska kunna jämföra olika elavtal, måste alla elbolag enligt ellagen och enligt Konsumentverkets riktlinjer, redovisa jämförpriser på sina elavtal i öre per kilowattimme (kWh) för tre typkunder med en årlig elförbrukning på 2000 kWh, 5000 kWh och 20000 kWh – där alla kostnader inkluderats.

Att jämföra elbolags priser och utbud kan vara klurigt. Elavtal kan ha olika lång bindningstid, ha olika rabatter och olika påslag. Värt att tänka på är att det ofta tillkommer extra kostnader för till exempel fast månads- eller årsavgift. En del elbolag har extra avgifter för bytesrätt, eller olika påslag beroende på vilken elproduktionsmix som ingår (till exempel vattenkraftsel, vindkraftsel, solel, kärnkraftsel eller fossil el).

I Värnamo Energis jämförpriser i tabellen ovan ingår alla för närvarande gällande avgifter för elavtal i elområde 4 (påslag, elcertifikatsavgift, fast årsavgift och moms). Årsavgiften gör att priset per kWh varierar beroende på hur stor förbrukning du har. Kostnad för elnät tillkommer och debiteras  av ditt elnätsbolag. I ovan jämförpriser ingår 100 % förnybar och ursprungsgaranterad vattenkraftsel.

Kontakta kundtjänst om du vill ha personlig hjälp att jämföra ett elavtals-erbjudande du fått, vi hjälper dig gärna!