Elnät Företagstjänster

Värnamo Elnät distribuerar elen till ditt företag via vårt lokala elnät. Vi säkerställer att ditt företag får en trygg elanslutning till konkurrenskraftiga priser. Välkommen som elnätskund hos oss! Som elnätskund hos Värnamo Elnät får du en stabil och driftsäker elanslutning till bra pris.  Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 om du vill prata om elnätsärenden för företag.

Vi finns nära dig!


Värnamo Energi och dess dotterbolag Värnamo Elnät har ett helt gäng kompetenta företagsrådgivare som gärna vill hjälpa ditt företag att få koll på energikostnaderna. Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 om du vill prata om elnätsärenden för företag.


Visa fördelarna med att välja en lokal energipartner >

Snabb service – Värnamo Elnät finns på samma plats som din verksamhet finns. Närheten till dig och till alla andra av våra företagskunder är en garant för tillgänglighet och effektiv service.


Kompetenta & välgrundade råd – Vi har en stimulerande mix av kunder. Vissa av våra kunder är väldigt energiintensiva, andra företag kanske förbrukar en betydligt mindre volym, men har ömtåliga energikänsliga processer eller avvikande förbrukningsmönster att ta hänsyn till istället. Dessa skiftande förutsättningar har genom åren gett oss en rik erfarenhetsbank att ösa ur och lagt grunder till givande samarbetsformer. Vi hade gärna sett att även ditt företag ville ge oss förtroendet att bli er nya energipartner.


< dölj extra text

Hållbar elförsörjning


Värnamo Elnät distribuerar el inom Värnamo Elnätsområde. Är du ny företagskund hos oss får du el från 100% förnybara energikällor från vår anvisningsleverantör Värnamo Energi AB – om du inte aktivt väljer att teckna ett företagselavtal med något annat valfritt elhandelsbolag. Har du frågor om elnätsabonnemang eller elavtal är du välkommen att Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00


Visa mer fördelar med hållbar elförsörjning>

 När vi pratar hållbarhet, menar vi både med avseende på miljö, ekonomi och tillväxt. Du som får din företagsel distribuerad av Värnamo Elnät är indirekt med och bidrar till utvecklingen av en klimatsmart energidistribution.

Ju fler elnätskunder vi ansluter ju mer återinvesterar vi i vårt elnät. På elnätssidan distribuerar vi idag el till 10 000 anslutna elkunder. Under årens lopp har vi målmedvetet arbetat med att driftsäkra vårt elnät mot fysiska väderpåkänningar och yttre störningar genom att ersätta miltals med luftledningar med leveranssäkra jordkablar. Ett gediget arbete som vi nu ser slutfasen på. Vi har även bytt ut alla elmätare och uppdaterat våra mätinsamlingssystem, dels för att möta nya lagkrav som tillkommit under årens lopp men även för att kunna tillhandahålla digital och lättåtkomlig förbrukningsstatistik till dig som företagskund. Data som gör att du får god översyn över ditt företags energianvändning.

Värnamo Elnät investerar kontinuerligt. Just nu arbetar vi med underhåll och reinvesteringar i bla mottagningsstationer. Vi kommer även jobba ännu mer med smarta elnät och anpassningar som krävs för att klara av en ökande andel förnybar el i nätet som matas in på elnätet från allt fler solcellsanläggningar. Vi förbereder även elnätet och gör anpassningar för ett växande antal elbilar och den nya laddinfrastruktur som detta medför. Värnamo Elnät har en gedigen agenda och en mycket hög ambitionsnivå när det gäller att upprätthålla ett förstklassigt elnät.


I begreppet hållbar elförsörjning ingår givetvis även affärsmässighet och god ekonomi. Värnamo Elnät håller konkurrenskraftiga priser i enlighet med vår medvetna affärsidé & prisstrategi som innebär en återhållsam prisutveckling som gynnar kunden – men som motsvarar våra kostnader för att tillhandahålla ett högkvalitativt och driftsäkert utbud.


< dölj extra text

Bra elnätspriser & smarta abonnemangsformer


Vi hjälper dig att ta fram en abonnemangsform som är skräddarsydd efter just ditt företags förutsättningar. För företag och näringsidkare erbjuder vi Säkringsabonnemang Lågspänning 16A – 63 A eller Effektabonnemang Låspänning 4 kV alternativt Effektabonnemang Högspänning 10 kV. Oavsett abonnemangsform får du en personlig kontaktperson som du är välkommen att kontakta närhelst du har funderingar angående ditt företags elnätsabonnemang. Vid behov av tillfällig elanslutning (byggström), samt vid ändring av befintligt abonnemang betalas även Engångsavgift. Vid nyanslutning till elnätet erläggs anslutningsavgift, Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 för offert.

Säkringsabonnemang Näringsidkare 16 A – 63 A


Säkringsabonnemang gäller för företag med en huvudsäkring på 16 Ampere eller upp till och med 63 Ampere.


Se Prislista säkringsabonnemang >

Effektabonnemang Näringsidkare 80 A –


Effektabonnemang gäller för företag med en huvudsäkring på 80 Ampere och uppåt. Effektabonnemang finns i två varianter; Effektabonnemang Lågspänning 0,4 kV samt Effektabonnemang Högspänning 10 kV.


Se Prislista Effektabonnemang>

Prislista Elnät Näringsidkare Effekttariff <80A

Effekttariff Lågspänning  och Högspänning gäller from 2022-07-01

Prislista

Namn

Spänning

Spänning

Fast avgift

Abonnemang

Effektavgift*

Abonnemangsavgift

Rörlig avgift

Överföringsavgift

Energiskatt*

Energiskatt

Effekttariff Lågspänning

0,4 kV

500 kr/mån

74,00 kr/kW, mån 6,6 öre/kWh 36,0 öre/kWh

Effekttariff Högspänning

10 kV

1 600 kr/mån

54,80 kr/kW, mån 4 öre/kWh 36,0 öre/kWh

I den fasta avgiften för Effekttariff  Lågspänning ingår följande statliga avgifter: Elsäkerhetsavgift på 11,10 kr/år, Nätövervakningsavgift på 4,35 kr/år samt Elberedskapsavgift på 39,20 kr/år.

I den fasta avgiften för Effekttariff  Högspänning ingår följande statliga avgifter: Elsäkerhetsavgift på 905 kr/år, Nätövervakningsavgift på 870 kr/år samt Elberedskapsavgift på 2129 kr/år.

Vid nyanslutning till elnätet betalas även Anslutningsavgift, Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00  för offert. Vid tillfällig elanslutning (byggström), samt vid ändring av befintligt abonnemang betalas även Engångsavgift.

Priser gäller näringsidkare och är angivna exklusive moms.

* Effektavgiften baseras på faktureringsmånadens högst uppmätta effektbehov.


< dölj extra text

Anslutningsavgifter för företag


Vid nyanslutning av företagsanläggningar är du välkommen att Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00.

Serviceavtal för högspänningskunder


För elnätskunder med egen högspänningsanläggning erbjuder vi även tjänster som effektiviserar och förenklar drift och underhåll av företagets elanläggning. Vi erbjuder serviceavtal för högspänningsanläggningar, besiktning av elsäkerhet och rådgivning – allt för att upprätthålla en stabil och trygg drift i verksamheten. Vi hjälper dig att hålla företagets hjul rullande! Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 för offert på serviceavtal.

Förbrukningsstatistik


För att få lägsta möjliga elpris bör du se över ditt företags uttagsmönster. Är du befintlig kund kan du själv logga in på sidan Förbrukningsstatistik och se hur ditt företags förbrukningsmönster ser ut. Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00  om du vill ha personlig rådgivning. Vi hjälper gärna till och ger goda råd som gör att ditt företag undviker effekttoppar som påverkar elpriset negativt.


Visa mer info om hur du får full energikoll >

 Hos oss får du verktyg som ger dig kunskap om ditt företags elanvändning. Vi hjälper dig att se över hur och när elen används i ditt företag. På så vis kan du minska företagets energianvändning & miljöpåverkan och spara pengar på samma gång. Vi kan tillhandahålla nulägesanalyser av uttagsmönster och effektuttag timme för timme. Vi kan även förmedla kontakter för en komplett energikartläggning som ger dig en konkret handlingsplan med förslag på strategiska, kostnadsbesparande åtgärder.


< dölj extra text

Avtalsvillkor Elnät Företag


Dina rättigheter och skyldigheter som kund är reglerade i lagar, allmänna branschavtalsvillkor och i enlighet med Värnamo Elnäts egna allmänna och särskilda avtalsvillkor för respektive verksamhetsområde och specifik tjänst / produkt.

Länk: Allmänna avtalsvilkor Nät 2012 N

Länk: Allmänna avtalsvillkor Nät Högspännnig N 2012h

Energiskatt & Skattereduktion


Enligt lag ska elnätsbolag debitera statlig energiskatt på för närvarande 36 öre/kWh (45 öre/kWh inklusive moms) på den totala elförbrukningen på samtliga elanvändare, såväl privatpersoner som företag.


Vissa företag kan ansöka om skattereduktion >

 OBS! Möjlighet att ansöka om skattereduktion kan göras av 
Elanvändare som använder el;

– i tillverkningsprocessen i industriell tillverkning
– i datorhallar
– vid yrkesmässig växthusodling
– vid jord-, skogs- eller vattenbruksverksamhet
– för landström i skepp

Ansökan om skattereduktion görs av elanvändaren direkt till Skatteverket. Skatteverket kommer vid beviljat avdrag återbetala till elanvändaren årsvis. Elanvändare som förbrukar över 250 000 kWh kan hos Skatteverket göra en särskild ansökan om att erhålla återbetalning kvartalsvis. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller Kontakta våra företagssäljare på tel 0370-69 41 00 så hjälper vi dig!


< dölj extra text

Tekniska Anvisningar Elnät


PDF ikon Tekniska anvisningar Värnamo Elnät