Gatubelysning

Den offentliga belysningen i Värnamo kommun består av cirka 8000 lampor som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, anläggningar och parker.

I Värnamo kommun har stora satsningar gjorts på att ta bort all gammal kvicksilverbelysning. I stället lyser miljöeffektiv LED-belysning upp gator och torg. Den nya LED-tekniken ger en bättre spridning av vitt ljus, vilket gör att ljuset upplevs mer behagligt och dessutom blir färgåtergivningen bättre. De nya LED-armaturerna är mer energieffektiva och har en lång livslängd. Vilket är bra både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synvinkel. Med klimatsmart gatljus minskar både energiåtgången och underhållet, hållbart gatljus helt enkelt!

Så felanmäler du trasig gatubelysning


  • Gatubelysningen i Värnamo kommuns tätorter ägs av Värnamo Kommun och sköts av Värnamo Energi.
  • Belysningen utmed större allmänna vägar och genomfartsleder ägs och sköts av Trafikverket.

Har du upptäckt en trasig gatlampa i tätort? Felanmälan görs i kommunens egna felanmälansformulär. I formuläret väljer du först kategorin Gata och väljer därefter Belysning, markera sedan i kartan var felet finns samt lämna dina kontaktuppgifter och tryck slutligen Skicka. Länk till Värnamo kommuns felanmälansformulär.

Hur lång tid tar det att laga en gatlampa?


Efter att du rapporterat en trasig gatlampa i kommuens felanmälansformulär kan det ibland ta ett antal veckor innan ärendet åtgärdas. Detta beror på att ett flertal ärenden samlas ihop varefter flera fel åtgärdas samtidigt. I felanmälansformuläret kan du ange om du vill få återkoppling hur just ditt ärende fortskrider.

Varför är gatljuset tänt mitt på dagen ibland?


Tänd gatubelysning mitt på dagen betyder att gatljuset just kontrolleras och servas i ditt område för din trygghet.


I samband med att Värnamo Energis elektriker är ute och kontrollerar gatubelysning behöver gatljuset vara tänt. Planerade elarbeten sker alltid på dagtid, därför kan det hända att gatubelysningen är tänd på dagen.