Säker elinstallation

Säker elinstallation – det finns lagar och regler som styr vad som får göras och vem som har ansvaret,
när det gäller arbeten med el och användning av el.

  • När det gäller dina elektriska apparater, så är det enligt ellagen ditt ansvar att de är hela och att de används på rätt sätt.
  • När det gäller dina fasta elinstallationer inomhus och utomhus hemma hos dig (till exempel elledningar, elkablar och eluttag) så kan ansvaret vara olika beroende på om du är ägare eller om du hyr. Är du ägare – är du ansvarig. Om du hyr – kan ansvaret vara ditt eller hyresvärdens, beroende vad som angivits i ditt hyreskontrakt. Allt arbete med fasta elinstallationer ska utföras av behörig elektriker och bekostas av den som är ansvarig.

Enklare elarbeten – får du utföra själv


En del enklare elarbeten får du utföra själv. OBS! Är du minsta osäker måste du istället anlita en utbildad elektriker – även enklare elarbeten kan vid ett felaktigt utförande leda till brand och skador och i värsta fall innebära risk för dödsfall!


Exempel på elarbeten du får göra själv >

Exempel på enklare elarbeten som du får utföra själv:

  • byta lampor och lysrör i belysningsarmaturer
  • byta proppar (ersätta en trasig säkring i ditt elskåp)
  • återställa en utlöst automatsäkring i ditt elskåp
  • återställa jordfelsbrytare
  • byta ett 16 A vägguttag till ett nytt uttag (obs du får INTE byta ett ojordat till ett jordat, ej heller göra något med vägguttag över 16 A – då måste en behörig auktoriserad elinstallatör anlitas).
  • byta strömbrytare med högst 16 A
  • byta sladdströmbrytare avsedda för flyttbara armaturer
  • reparera stickproppar och sladduttag

I den kostnadsfria, nedladdningsbara pdf:en Elsäkerhetspocket som ges ut av Elsäkerhetsverket, finns goda råd och handfasta instruktioner hur du ska gå till väga, om du vill utföra enklare elarbeten hemma.


< dölj extra text

Fasta elinstallationer – ska utföras av behörig elektriker!


Arbete med fasta elinstallationer måste, med vissa undantag, utföras av en registrerad, auktoriserad elinstallatör (behörig elektriker) som är godkänd av Elsäkerhetsverket.


Visa mer info om fasta elinstallationer och behörig installatör >

Exempel på fasta elinstallationer:

Med fasta elinstallationer menas till exempel elarbeten som berör dina ”egna” elledningar i bostaden, dina fasta vägguttag och elapparater som har en fast elanslutning.


OBS! Om du anlitar en elektriker är du ansvarig för att kolla upp hen är behörig elektriker. Via Elsäkerhetsverkets e-tjänst www.kollaelföretaget.se kan du enkelt kolla upp om den elektriker du tänkt anlita är en behörig, auktoriserad elinstallatör.


Värnamo Elnäts elektriker erbjuder inte tjänster som rör privatkunders ”egna” fasta elinstallationer. (Dvs Värnamo Elnät erbjuder inte hjälp med att dra inre elledningar, montera vägguttag, eller installera elapparater etc i din fastighet. Du behöver själv ta kontakt med en behörig elektriker om du ska utföra ett fast elinstallationsarbete hemma hos dig.


< dölj extra text

Yttre elnätsarbeten – Värnamo Elnät


Värnamo Elnät äger rättigheten att transportera (överföra) el i Värnamo elnätsområde. Värnamo Elnät ansvarar därmed för drift och underhåll av det lokala elnätet. Värnamo Elnät ansvarar även för att din elmätare och dina yttre elserviser är säkra och att de fungerar korrekt. (Med yttre elserviser menas elnätskablar på din tomt, som överför el från det det lokala elnätet och fram till ditt elmätarskåp).


Vid vissa yttre elnätsarbeten kan en kostnad komma att tas ut, kontakta kundtjänst om du har frågor om din elmätare eller arbeten som berör Värnamo Elnäts yttre elserviser.


 

Säker el hemma


För att vara säker på att elen och dina elektriska apparater i ditt hem är trygga att använda bör du elbesiktiga ditt hem och installera en jordfelsbrytare. Vi rekommenderar att du anlitar ett registrerat elföretag med behöriga elektriker, istället för att fixa elen själv, även vid enklare elarbeten. På så sätt undviker du att bli en av de tusentals som varje år drabbas av bränder eller personskador på grund av elfel. Köper du dessutom CE-märkta elprodukter och ser till att elektriska apparater är utom räckhåll för små barn så har du kommit långt.

Elsäkerhetsverkets hemsida finns tips och goda råd om elbesiktning av ditt hem, där finns även bra information om jordfelsbrytare samt länkar till sida där du kan kolla upp om din elektriker har rätt behörighet.