Trädbevakning


Ska du beskära träd och buskar?

Trädbevakning – vi är gärna med och övervakar ditt röjningsarbete, om du tänkt fälla träd och buskar nära våra elledningar. Kontakta oss INNAN du påbörjar röjningsarbetet!

Att fälla träd på elledningen kan innebära livsfara och medföra strömavbrott!

Om du beskär buskar och fäller träd nära elledning utan att ha kontaktat oss först, kan du bli skadeståndsskyldig om det skulle uppstå skador. Kontakta därför oss INNAN du sätter igång, vare sig du tänker utföra arbetet själv eller ge uppdraget till en entreprenör.


Så beställer du trädbevakning

Vill du att vi kommer och övervakar ditt röjningsarbete, går det bra att beställa trädbevakning via webbformuläret ovan. Värnamo Elnät kommer då att kontakta dig per telefon (dagtid) inom 1-4 arbetsdagar, för att komma överens med dig om ett lämpligt datum. Du ombesörjer själv röjningen. Vi övervakar röjningen utan kostnad.

Observera att beställning av trädbevakning, måste vara Värnamo Elnät tillhanda minst 4 arbetsdagar innan du ska påbörja ditt röjningsarbete.

OBS! Notera att vi endast övervakar röjningsarbete i Värnamos elnätsområde. Om du behöver hjälp att övervaka röjning intill andra elnätsbolags elledningar måste du kontakta dem.


Har du upptäckt lutande träd oroväckande nära elledningar?

OBS! Om du har hittat ett träd som ligger på elledningen. Rör det inte och gå inte nära! Avlägsna dig omedelbart från felstället! Bevaka att inte obehöriga går fram till felstället. Kontakta genast Värnamo Elnäts jourtelefon 0370 69 41 00.

Har du sett ett träd som lutar mycket och som inom en snar framtid ser ut att kunna falla ner på en elledning? Då är vi tacksamma om du meddelar detta genom att Kontakta kundtjänst.