Elnät - Anslutningsavgifter

Nedan redovisas Värnamo Elnäts Anslutningsavgifter för nyanslutning till elnätet. Se även sidan Elanslutning där du finner detaljerad information om hur du får el till din bostad, hur du beställer byggström eller annan tillfällig el samt hur du ansluter en solcellsanläggning till elnätet. Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Elnäts priser – vi hjälper dig gärna!

Prislista Värnamo Elnät Anslutningsavgift

Anslutningsavgift Lågspänning 0,4 kV gäller from 2022-01-01

Kabelarea

Max Säkring

0-199 m*

200-599 m*

> 600 m*

5×25

35 A

37.500 kr
(30.000 kr)

37.500 kr + 327,50 kr/m för sträckan över 200 m
(30.000 kr + 260 kr/m för sträckan över 200 m)
Offereras

5×50

100 A

Offereras

Offereras Offereras
 5×95

160 A

Offereras

Offereras Offereras
 5×240

200 A

Offereras

Offereras Offereras

Värnamo Energi AB SE556052687201 fakturerar nätkostnader på uppdrag av Värnamo Elnät AB SE556528056601.

* Notera att fetmarkerat pris är inklusive moms och pris inom parentes är exklusive moms.

** Avståndet gäller från närmaste anslutningspunkt (fågelvägen). För sammanhållen bebyggelse i stadsplanerat område används schablonen för 0-199 meter för anslutningar oavsett avstånd till anslutningspunkt (gäller anslutningar 16-25 A).

Undantag för max servissäkring kan finnas på befintliga anläggningar.

Se även Elnät Tillämpningsbestämmelser Anslutningsavgifter.

Vid tillfällig elanslutning (byggström), samt vid ändring av befintligt abonnemang betalas Engångsavgift, se separat prislista.

Efter att anläggningen anslutits till elnätet debiteras abonnemangsavgift, se separat prislista.