Elnät - Engångsavgifter

Nedan redovisas Värnamo Elnäts Engångsavgifter som debiteras vid tillfällig elleverans eller vid ändring av ett befintligt elnätsabonnemang. Se även sidan ändra elnätsabonnemang om du vill ha praktiskt information om ändring av huvudsäkring, delning av abonnemang, ihopslagning av abonnemang, samt återanslutning av nedstängt abonnemang.

Fler elnätsprislistor finns under sidan Anslutningsavgifter samt under sidan Abonnemangsavgifter. Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo elnäts priser – vi hjälper dig gärna!

Prislista Värnamo Elnät Engångsavgifter

Engångsavgifter gäller from 2022-01-01

Specifikation

Avgift*

Delning av abonnemang

Delning av abonnemang på befintlig servis

1 125 kr
(900 kr)

Hopslagning av abonnemang

Hopslagning av två befintliga abonnemang

700 kr
(560 kr)

Återanslutning av abonnemang**

Tillkoppling av anläggning som kopplats från

1 125 kr
(900 kr)

Mätarbyte på kunds begäran

Tex byte från 1-fas till 3-fas

Offert

Flytt av mätare inne till ute

Från placering inomhus till en ny plats utomhus

Gratis

Flytt av mätare ute till ute****

Från befintlig plats utomhus till ny plats utomhus

1 500 kr
(1 200 kr)

Styckkostnad elmätare

Per elmätare vid anslutning av flerbostadshus

1 125 kr
(900 kr)

Tillfällig elleverans, Säkring***

Till- och frånkoppling av tillfälligt säkringsabonnemang

Mån 1-18:
3.000 kr/år
(2.400 kr/år)
Mån 19- :
3.000 kr/år + 750 kr/mån
(2.400 kr/år + 600 kr/mån)

Tillfällig elleverans, Effekt***

Till- och frånkoppling av tillfälligt effektabonnemang

Mån 1-36:
5.000 kr/år
(4.000 kr/år)
Mån 37- :
5.000 kr/år + 750 kr/mån
(4.000 kr/år + 600 kr/mån)

Bomkörningsavgift

Vid uteblivande på avtalad tid

5.000 kr
(4.000 kr)

Värnamo Energi AB SE556052687201 fakturerar nätkostnader på uppdrag av Värnamo Elnät AB SE556528056601.

* Notera att fetmarkerat pris är inklusive moms och pris inom parentes är exklusive moms.

** Avser återanslutning av anläggning som varit frånkopplad kortare tid än tre månader. Återanslutning av anläggning som varit frånkopplad längre tid än tre månader kostar från 3250 kr inkl moms.

*** OBS! Angiven årsavgift avser minimiavgift vid till- och frånkoppling av tillfällig anläggning. För vissa anläggningar kan annat pris och andra villkor gälla, varför uppgift om avgift och villkor vid tillfälliga anläggningar skall vidimeras av Värnamo Elnät. Vid tillfällig elleverans Säkring tillkommer en månadsavgift efter 18 månader som debiteras tills leveransen ändrats till ett permanent abonnemang. Vid tillfällig elleverans Effekt tillkommer en månadsavgift efter 36 månader som debiteras tills leveransen ändrats till ett permanent abonnemang. Angivna priser förutsätter att det befintliga elnätet har tillräcklig kapacitet.

**** Angivet pris är exklusive kostnad för kabel och markarbete, samt under förutsättning att allt är förberett.

Se även tillämpningsbestämmelser vid engångsavgifter.