Elnät Jämförpriser

Jämförpriser total årskostnad för elnät i VVGG-regionen:


Värnamo Elnät har lägre elnätsavgifter än de närliggande elnät som driftas av de stora elnätsbolagen Eon och Vattenfall. Den totala elnätskostnaden per år för en villakund med eluppvärmt hus – i Värnamos elnätsområde VMO är hela 4 679 kr billigare per år – jämfört med elnätskostnaden för en villakund på Eons elnätsområde SMS (tex i Forsheda, Bredaryd, Hånger, Rydaholm etc) – och hela 5 470 kr billigare än vad Vattenfalls elnätskunder får betala i Skillingaryds elnätsområde SKR. 


Lägenhet
endast hushållsel
Villa
endast hushållsel
Villa med
hushållsel &
eluppvärmning

2 000
kWh

5 000
kWh

20 000
kWh

Eon
Elnät

SMS 3 669 kr/år 8 074 kr/år 21 936 kr/år

Vattenfall
Eldistr

SKR 3 388 kr/år 8 199 kr/år 21 526 kr/år

Vaggeryd
Elverk

SKR 3 129 kr/år 6 746 kr/år 18 598 kr/år

Gislaved
Elnät

GVD 2 767 kr/år 5 563 kr/år 15 869 kr/år

Värnamo
Elnät

VMO 2 843 kr/år 5 544 kr/år 16 126 kr/år

Karta-elnatsomraden-VVGG-regionen-2019


I jämförpriserna redovisas det totala elnätspriset för tre typkunder med tre olika årsförbrukningar i VVGG-regionens fyra olika elnätsområden. Värnamo tätort = VMO. Vaggeryd = VGD. Gislaved tätort = GVD. Skillingaryd = SKR. Småland södra (tex Hånger, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd, Gnosjö, mfl) = SMS.


I jämförpriserna ingår alla för närvarande gällande avgifter för elnät (abonnemangsavgift, överföringsavgift, elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift, energiskatt och moms). Kostnad för elhandel tillkommer och debiteras av det elbolag du tecknat elavtal med. Under sidan Elprisets beståndsdelar kan du läsa mer om de prisdelar som ingår i din totala elkostnad.

Rankinglista över alla svenska elnätsbolag:


Enligt den årliga, oberoende prisjämförande Nils Holgersson-rapporten, ligger Värnamo Elnäts genomsnittspris på elnätsavgift en bra bit under riksgenomsnittet. Priser avser senast uppdaterad undersökning (2019 års elnätspriser).


Ranking

Län

Kommun

Elnätsbolag

öre/kWh

Dyrast 129:e plats Jämtland Berg Bergs Tingslags El AB 152 öre/kWh
Billigast 1:a plats Dalarna Borlänge Borlänge Energi Elnät 51 öre/kWh
Medel 107:e plats Hela Sverige Alla kommuner Medel Alla elnätbolag 97 öre/kWh
60:e plats Jönköping Värnamo Värnamo Elnät 79 öre/kWh
115:e plats Jönköping Vaggeryd Vaggeryds Kommun Elverk 104 öre/kWh
55:e plats Jönköping Vetlanda Vetlanda Elnät 78 öre/kWh
95:e plats Jönköping Tranås Tranås Energi Elnät 92 öre/kWh
107:e plats Jönköping Sävsjö Njudung Energi Sävsjö 97 öre/kWh
45:e plats Jönköping Nässjö Nässjö Affärsverk Elnät 74 öre/kWh
122:a plats Jönköping Mullsjö Vattenfall eldistribution 111 öre/kWh
8:e plats Jönköping Jönköping Jönköping Energinät  57 öre/kWh
74:e plats Jönköping Habo Habo Kraft 83 öre/kWh
125:e plats Jönköping Gnosjö Eon Elnät 120öre/kWh
53:e plats Jönköping Gislaved Gislaved Energi 76 öre/kWh
17:e plats Jönköping Eksjö Eksjö Elnät 63 öre/kWh
125:e plats Jönköping Aneby Eon Elnät 120 öre/kWh

Elnätspriserna i rankninglistan ovan är hämtade från den senast uppdaterade ”Nils Holgersson-rapporten”, som är en oberoende prisundersökning som varje år jämför bland annat Sveriges elnätsavgifter. Se rapporten i sin helhet på www.nilsholgersson.nu

Därför skiljer elnätskostnaden mellan olika elnät:


Enligt flera oberoende prisjämförelser håller de kommunala elnätsbolagen lägst priser, medan de tre största elnätsbolagen; Vattenfall, EON och Ellevio (f.d. Fortum) är dyrast.


Olika kostnader för det egna lokala elnätet

Det råder olika förutsättningar för att driva elnät i olika delar av landet. En del nätområden är små och tätbefolkade, medan andra är stora och glest befolkade. I glesa nät kan avgifterna förväntas vara högre eftersom varje kund då ska betala för många fler meter ledning.

Fler prisfaktorer är att elnätsbolagen har olika kostnader för kundtjänst, leverantörsbyten och mätvärdeshantering.

Elnätsbolag har även olika avkastningskrav från sina ägare. I Värnamo Elnäts fall så har bolaget en ambition ha en återhållsam prisutveckling som gynnar kunden – men som ändå motsvarar Värnamo Elnäts kostnader för tillhandahålla högkvalitativa elnätstjänster och ett modernt lokalt elnät med hög leveranssäkerhet. 

Avgifter för regionnät och stamnät och statliga pålagor

Ytterligare prisfaktorer som påverkar din totala elnätskostnad, men som ditt lokala elnätsbolag INTE kan påverka, är tex kostnader för överliggande stamnät och regionnät.

För att elsystemet och elleveranserna i hela Sverige ska fungera optimalt, är det svenska elnätet uppbyggt i tre nivåer: Stamnät, Regionnät och Lokala elnät. Stamnätet (som kan beskrivas som en Europaväg för el) ägs av statliga Svenska Kraftnät (SvK). Därefter förgrenas elnäten ner i regionnät och slutligen i lokala elnät. Alla elnätskunder måste betala en andel i de överliggande näten.

Storleken på avgiften från de överliggande elnäten påverkar vad de underliggande lokala nätbolagen i sin tur måste ta ut av sina kunder. Dessutom tillkommer andra statliga pålagor som tex energiskatt, elsäkerhetsavgift, med mera, som i hög grad påverkar ditt totala elnätspris. Läs mer på sidan Elprisets beståndsdelar.