Just nu är avbrottskartan inte tillgänglig, om vi har avbrott visas istället notiser nedan.Värnamo elnätsområde - Karta


Värnamo Elnäts eldistributionsområde

För att få el måste du anlita ett elnätsbolag som transporterar (överför / distribuerar) elen. För detta råder lokala monopol. Som kund är du hänvisad till det elnätsbolag (den eldistributör) som äger rättigheten att transportera (överföra / distribuera) el där din bostad / fastighet finns. För att få el behöver du även ha ett elavtal hos ett elhandelsbolag som säljer själva elen. På Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida www.energimarknadsbyran.se finns oberoende information om hur du tecknar elavtal. Där kan du även se jämförpriser från alla Sveriges elhandelsföretag. Antingen väljer du själv ett valfritt elhandelsbolag, eller så kan ditt elnätsbolag välja ett elhandelsbolag åt dig (du får då ett anvisat elavtal, se mer under sidan Elanslutning – Så får du el till din bostad).


A) Finns din fastighet inom det markerade området i kartan ovan, så är det Värnamo Elnät AB som äger rättigheten att transportera (distribuera, överföra) din el. Värnamo Elnät ansvarar för drift och underhåll av det lokala elnätet i det inringade området. Värnamo Elnäts eldistributionsområde omfattar Värnamo tätort samt angränsande ytterområden såsom Hörle, Fryele och Åminne.

B) Finns din fastighet inom Värnamo Kommun, men utanför Värnamo Elnät ABs distributionsområde (utanför det inringade området ovan), så är det Eon Eldistribution AB som ansvarar för din fastighets eldistribution (elöverföring). Kontakta Eon vid frågor om avbrott eller elnätsabonnemang på deras elnätområde.

C) Finns din fastighet utanför Värnamo kommun, så kan du gå in på SvKs (Svenska Kraftnäts) hemsida www.natomraden.se och se vilket elnätsbolag som har rätten att transportera (överföra / distribuera) el till just din fastighet.


Strömavbrott – Avbrottsinformation

Om ett strömavbrott är registrerat, syns en markering i elnätskartan ovan. Det betyder att vi jobbar på att avhjälpa felet och du behöver då inte anmäla det till oss.

Om ditt strömavbrott INTE är registrerat i kartan – så finns det ett antal åtgärder du bör göra själv INNAN du gör en felanmälan till oss. Gå till sidan Checklista vid strömavbrott.