Solceller

Solceller – Goda råd och praktisk information för dig som vill investera i en egen solcellsanläggning. Kontakta kundtjänst om du vill ha personlig hjälp eller har frågor om ersättning för solel, om föranmälan/färdiganmälan vid installation av solpaneler eller när du vill veta mer om uttagsabonnemang / inmatningsabonnemang för elnätskunder med egen solcellsanläggning.

1. Läs på om teknik, bygglov och bidrag

– Innan du köper solceller bör du göra några förberedelser


I. Läs på! Till att börja med bör du läsa på om solceller i allmänhet. På Energimyndighetens sida Solelportalen finns bra oberoende vägledning som ger dig utförlig information om sol-el. Det finns även bra tips på Konsumenternas energimarknadsbyrås sida om Köpa solceller och sälja el. På Värnamo kommuns hemsida finns en lokal solkarta där du kan se om din fastighet har rätt förutsättningar för att installera solpaneler.


Visa mer info om teknik, bygglov och bidrag >

II. Jämför teknik och priser. I nästa steg kontaktar du tillverkare och leverantörer av solcellsanläggningar. Begär flera offerter på solcellsanläggningar och jämför utifrån pris, kvalitet och prestanda. Kontrollera att den solcellsanläggning du planerat köpa uppfyller Värnamo Elnäts tillämpningsbestämmelser.

Kontrollera även att solcellsanläggningen uppfyller de krav på drift och underhåll som Elsäkerhetsverket ställer. Kontakta därefter behörig elektriker (auktoriserad elinstallatör) och begär offert på arbetet att installera din solcellsanläggning.

OBS! Kolla även upp hur stor elförbrukning du har FÖRE du köper en solcellsanläggning. Tänk på att det kan vara klokt att INTE installera för stor solcellsanläggning.


III. Kontrollera tillståndskrav. Du kan behöva bygglov för solceller. Kontakta Värnamo Kommun för besked om din planerade solcellsanläggning kräver bygglov.


IIII. Ansök om bidrag! Du kan ansöka om statligt stöd för investering i solcellssystem som ansluts till elnätet. Ansökan görs i förväg och stödet betalas ut i efterskott. Stödet är rambegränsat (ges så länge pengarna räcker). Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningarna och svarar på frågor om stödet.


< dölj extra text

2. Välj teknik och elinstallatör, skriv avtal

– När du bestämt teknik är det dags för din elinstallatör att ta vid


I. Föranmälan. När du bestämt vilken teknik du skall investera i och vem som ska utföra installationen, ska din elinstallatör göra en föranmälan på www.foranmalan.nu


Visa mer info om avtal och föranmälan >

II. Eventuell offert på förstärkningsåtgärder.  När förnmälan handlagts av Värnamo Elnät, gör Värnamo Elnät om en bedömning om din befintliga elnätsanslutning är tillräcklig. Om den inte är det skickar Värnamo Elnät en offert på eventuella förstärkningsåtgärder till dig.


III. Medgivande. När föranmälan är godkänd (och eventuella offererade förstärkningar är godkända och utförda) skickar vi ett medgivande till din elinstallatör.


IIII. Klart för installation! När din elinstallatör fått medgivandet är det fritt fram för elinstallatören att påbörja arbetet med att installera din solcellsanläggning.


< dölj extra text

3. Installera, färdiganmäl, sätt igång!

– När din elinstallatör är klar är det bara några få steg kvar


I. Färdiganmälan.  När din elinstallatör är klar med att installera din solcellsanläggning skickar han en färdiganmälan.


Visa mer info om färdiganmälan och inmatningsabonnemang >

II. Ny elmätare. När Värnamo Elnät tagit emot och handlagt färdiganmälan åker vi ut och byter din elmätare kostnadsfritt. Din nya elmätare kan både mäta när du matar in el på elnätet OCH när du hämtar ut el från elnätet.


III. Nytt elnätsabonnemang. När din nya elmätare är installerad  kommer du ha två elnätsabonnemang – ett uttagsabonnemang och ett inmatningsabonnemang. Se alla priser och villkor på sidan Elnät Abonnemangsavgifter.

Uttagsabonnemanget är precis samma elnätsabonnemang som du hade redan innan du började producera solel. Ett uttagsabonnemang ger abonnemangsinnehavaren rätt att ta ut el från elnätet.

Inmatningsabonnemanget ger abonnemangsinnehavaren rätt att mata in el på nätet samt att få så kallad nätnyttoersättning för den inmatade elen.


IIII. Avtal om nätnyttoersättning. När ditt inmatningsabonnemang startats skickar Värnamo Elnät ett avtal till dig avseende nätnyttoersättning. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka till Värnamo Elnät. Om du är momsredovisningsskyldig fyller du i ditt momsregistreringsnummer på avtalet.


IIIII. Avtal om försäljning av överskottsel. Det kommer sannolikt finnas timmar då din solcellsanläggning producerar mer el än du just då gör av med, så kallad överskottsel. Du kan sälja denna överskottsel. Det gör du genom att själv teckna avtal om försäljning av överskottsel med tex Värnamo Elnäts anvisningsleverantör Värnamo Energi – Överskottsel eller med ett annat valfritt elhandelsbolag.


IIIIII. Kontrolluppgift skickas till Skatteverket. Om du tillhör typen huvudsakligen förbrukare (= din solcellsanläggning producerar mindre el än du förbrukar på årsbasis) så kan du få skattereduktion från Skattemyndigheten. Värnamo Elnät skickar i januari en kontrolluppgift till Skatteverket som anger hur mycket överskottsel din solcellsanläggning matar ut på elnätet under föregående kalenderår. Du kommer därefter, till nästkommande deklaration, få ett underlag från Skatteverket som anger hur stor din skattereduktion blir.


Klart! Du är nu färdig och kan producera din egen klimatsmarta el från solkraft.


< dölj extra text

Vad kostar det att skaffa solceller?

– Kostnader för dig som vill producera egen solel


A. Solcellsanläggningen. Du måste själv bekosta solcellsanläggningen samt installationen av den. I vissa fall behövs bygglov hos kommunen, vilket i så fall söks och bekostas av dig.


Visa mer info om kostnader i samband med solcellsinstallation >

B. Elanslutningsavgifter. Om du redan har tillräcklig anslutning till elnätet, behöver du inte betala något i nätanslutningsavgift till Värnamo Elnät. Men, om du skulle behöva en ny elnätsanslutning eller om den anslutning du har behöver förstärkas, tillkommer en extra avgift. Hur stor den kostnaden blir kan vi svara på först när din elinstallatör skickat in föranmälan med uppgifter om din solcellsanläggning. Bytet av din elmätare behöver du dock inte betala, detta bekostas av Värnamo Elnät.


C. Abonnemangsavgifter. Du måste ha två elnätsabonnemang – ett uttagsabonnemang och ett inmatningsabonnemang.

Uttagsabonnemang  – ger abonnemangsinnehavaren rätt att ta ut el från elnätet. Pris och villkor för uttagsabonnemang är samma oavsett om du har solceller eller ej. Se prislista Uttagsabonnemang.

Inmatningsabonnemang – ger abonnemangsinnehavaren rätt att mata in el på elnätet samt att få nätnyttoersättning för den inmatade elen.

 


< dölj extra text

Vad tjänar jag på att skaffa solceller?

– Det finns flera goda anledningar att producera sin egen el


A. Du gör en insats för miljön och kan samtidigt spara pengar eftersom du inte behöver köpa så mycket el. När du köper el (tar ut el från elnätet) behöver du både betala för själva elen och för överföringen av elen. När du använder din egen solel slipper du båda dessa kostnaderna och sparar därmed pengar.


Visa mer info om vad jag tjänar på solceller >

B. Du får nätnyttoersättning när du matar in el på elnätet. Vissa timmar på dygnet kommer din solcellsanläggning sannolikt producera mer el än du förbrukar just den timmen. Värnamo Elnät betalar så kallad Nätnyttoersättning för sådan tillfälligt inmatad el. Nätnyttoersättningen kan vara momspliktig. Se Skatteverkets regler för momsbefrielse. Värnamo Elnäts för närvarande gällande nätnyttoersättning finns i Prislista över Inmatningsabonnemang. Nätnyttoersättningen är samma oavsett om du är ”Huvudsakligen Tillverkare” eller ”Huvudsakligen producent”.

 


C. Du kan få ersättning för såld överskottsel. Om du säljer din överskottsel till ett elhandelsbolag får du ersättning för den sålda överskottselen av elhandelsbolaget du valt att sälja till. Ersättningen för såld överskottsel kan vara momspliktig. Se Skatteverkets regler vid solel. Du kan teckna avtal om försäljning av överskottsel med tex Värnamo Elnäts anvisningsleverantör Värnamo Energi – Överskottsel eller med ett annat valfritt elhandelsbolag.


D. Du kan få skattereduktion om du matar in el på elnätet. Om matar in el på elnätet kan du få skattereduktion från Skattemyndigheten. Värnamo Elnät skickar i januari en kontrolluppgift till Skatteverket som anger hur mycket överskottsel din solcellsanläggning matat ut på elnätet under föregående kalenderår. Du kommer därefter, till nästkommande deklaration, få ett underlag från Skatteverket som anger hur stor din skattereduktion blir. Se Skatteverkets regler vid solel.


< dölj extra text

Hur mycket el producerar mina solceller?

– Hur mycket solel som tillverkas beror på kapacitet och läge


Din solcellsanläggning visar hur mycket el du tillverkar. Kontakta den återförsäljare du köpt dina solceller av för information om hur du ska läsa av hur mycket solel som tillverkas. När du ansluter din solcellsanläggning till Värnamo Elnät får du två elmätare. Den ena mätaren mäter när och hur mycket el du använder från det lokala elnätet (när elen från din solcellsanläggning inte räcker till) och den andra mätaren registrerar hur mycket överskottsel du matar ut på elnätet (när din solcellsanläggning producerar mer el än du själv gör av med).