Fjärrvärme - Abonnemangsavgifter

Nedan redovisas Värnamo Energis fjärrvärmeavgifter för respektive fjärrvärmenät; Värnamo, Rydaholm, Närvärme (= Bor, Forsheda, Bredaryd, Lanna). Se även sidan Fjärrvärme jämförpriser, där du finner lättöverskådlig prisinformation för olika typkunder. För uppgift om anslutningsavgifter begär offert. Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis fjärrvärmepriser – vi hjälper dig gärna!

Prislista Fjärrvärme Värnamo

8-20 kW, priser gäller T.O.M. 2022-12-31, pris inom parentes ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift**

fast+rörligt effektavgift        

Rörlig avgift Sommar***

Energiavgift,
förbrukning APR-OKT

Rörlig avgift Vinter***

Energiavgift,
förbrukning NOV-MAR

Värnamo

8 -49 kW

F21

845 + 478,75 x P kr/år
(676 + 383 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

50-99 kW

F22

4.938,75 + 396,25 x P kr/år
(3.951 + 317 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

100-199 kW

F23

5.592,50 + 390 x P kr/år
(4.474 + 312 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

200-499 kW

F24

18.596,25 + 325 x P kr/år
(14.877 + 260 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

500-1499 kW

F25

53.420 + 255 x P kr/år
(42.736 + 204 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

1500-4999 kW

F26

131.767,50 + 203,75 x P kr/år
(105.414 + 163 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Värnamo

5000- > kW

F27

183.696,25 + 193,75 x P kr/år
(146.957 + 155 x P kr/år)
420,00 kr/MWh
(336,00 kr/MWh)
707,50 kr/MWh
(566,00 kr/MWh)

Notera att fetmarkerat pris är inklusive moms och pris inom parentes är exklusive moms.


* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett kalenderår och därefter årligen. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av två delar, dels en fast avgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 845 + [478,75 x P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 676 + [383 x P] kr/år.


*** Rörlig avgift, Energiavgift utgår i förhållande till förbrukningen och är olika under sommarperiod (1 april  – 31 oktober) och under vinterperiod (1 november – 31 mars).


Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.

Prislista Fjärrvärme Värnamo

8-20 kW, priser gäller FR.O.M. 2023-01-01, pris inom parentes ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift**

fast+rörligt effektavgift        

Rörlig avgift Sommar***

Energiavgift,
förbrukning APR-OKT

Rörlig avgift Vinter***

Energiavgift,
förbrukning NOV-MAR

Värnamo

8 -49 kW

F21

845 + 478,75 x P kr/år
(676 + 383 x P kr/år)
442,50 kr/MWh
(354,00 kr/MWh)
732,50 kr/MWh
(586,00 kr/MWh)

Värnamo

50-99 kW

F22

4.938,75 + 396,25 x P kr/år
(3.951 + 317 x P kr/år)
442,50 kr/MWh
(354,00 kr/MWh)
732,50 kr/MWh
(586,00 kr/MWh)

Värnamo

100-199 kW

F23

5.592,50 + 390 x P kr/år
(4.474 + 312 x P kr/år)
442,50 kr/MWh
(354,00 kr/MWh)
732,50 kr/MWh
(586,00 kr/MWh)

Värnamo

200-499 kW

F24

18.596,25 + 325 x P kr/år
(14.877 + 260 x P kr/år)
442,50 kr/MWh
(354,00 kr/MWh)
732,50 kr/MWh
(586,00 kr/MWh)

Värnamo

500-1499 kW

F25

53.420 + 255 x P kr/år
(42.736 + 204 x P kr/år)
442,50 kr/MWh
(354,00 kr/MWh)
732,50 kr/MWh
(586,00 kr/MWh)

Värnamo

1500-4999 kW

F26

131.767,50 + 203,75 x P kr/år
(105.414 + 163 x P kr/år)
442,50 kr/MWh
(354,00 kr/MWh)
732,50 kr/MWh
(586,00 kr/MWh)

Värnamo

5000- > kW

F27

183.696,25 + 193,75 x P kr/år
(146.957 + 155 x P kr/år)
442,50 kr/MWh
(354,00 kr/MWh)
732,50 kr/MWh
(586,00 kr/MWh)

Notera att fetmarkerat pris är inklusive moms och pris inom parentes är exklusive moms.


* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett kalenderår och därefter årligen. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av två delar, dels en fast avgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 845 + [478,75 x P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 676 + [383 x P] kr/år.


*** Rörlig avgift, Energiavgift utgår i förhållande till förbrukningen och är olika under sommarperiod (1 april  – 31 oktober) och under vinterperiod (1 november – 31 mars).


Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.

Prislista Fjärrvärme Rydaholm

8-20 kW, priser from 2022-01-01, pris inom parentes är ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift**

Effektavgift

Rörlig avgift***

Energiavgift, förbrukning

Rydaholm

8 kW

FR20A

4 481 kr/år
(3 585 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

9 kW

FR20B

4 978 kr/år
(3 983 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

10 kW

FR20C

5 476 kr/år
(4 381 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

11 kW

FR20D

5 974 kr/år
(4 779 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

12 kW

FR20E

6 472 kr/år
(5 178 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

13 kW

FR20F

6 970 kr/år
(5 576 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

14 kW

FR20G

7 468 kr/år
(5 974 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

15 kW

FR20H

7 966 kr/år
(6 373 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

16 kW

FR20I

8 464 kr/år
(6 771 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

17 kW

FR20J

8 961 kr/år
(7 169 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

18 kW

FR20K

9 459 kr/år
(7 567 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

19 kW

FR20L

9 958 kr/år
(7 966 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

Rydaholm

20 kW

FR20M

10 455 kr/år
(8 364 kr/år)
668 kr/MWh
(534 kr/MWh)

* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av en fast effektavgift per abonnemang samt en rörlig effektavgift baserad på den abonnerade effekten P, enligt formeln: {3.000 + [ (P-7) x 375 ] } x A kr/år inkl moms. Årsavgift exklusive moms beräknas: {2.400 + [ (P-7) x 300 ] } x A kr/år. Effektavgiften regleras varje år i förhållande till förändringen av konsumentprisindex enligt formeln:  A = [K1/Kbas] där K1 motsvarar Statistiska Centralbyråns angivna värde för konsumentprisindex med 1980 som basår för kalenderåret före leverans året med en decimal och Kbas = 323,13 kr (258,5 kr). Senast uppdaterat A = 1,2703703. Priser inom parentes är exklusive moms.


*** Rörlig energiavgift baseras på förbrukningen och regleras per kvartal enligt formeln: [PF x B] / PFbas.
PF = Medelpriset på skogsflis till värmeverk, exklusive skatt som beräknas av Energimyndigheten och som redovisas per kvartal. Medelpriset för senast kända kvartal före leveranskvartalet skall användas. B = Gällande energipris kr/MWh. PFbas = kr/MWh. Priser inom parentes är exklusive moms.


Om skatter eller avgifter, direkt eller indirekt, förändras så att Värnamo Energis kostnader för värmeleveransen påverkas äger Värnamo Energi rätt att ändra avgifterna i motsvarande mån.  Om principerna för beräkning av konsumentprisindex, eller principerna för beräkning av nettopriset på Skogsflis till värmeverk skulle ändras eller inte längre utges, skall annat likvärdigt index respektive nettopris användas.

Prislista Närvärme Bor, Forsheda, Bredaryd, Lanna

8-20 kW, pris gäller T.O.M. 2022-12-31, pris inom parentes är ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift*

fast+rörlig effektavgift

Rörlig avgift**

Energiavgift, förbrukning

Närvärme

8 kW

N21, 8kW

812,54 180 kr/år
(650 + 3 344 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

9 kW

N21, 9kW

812,5 + 4 702,5r/år
(650 + 3 762 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

10 kW

N21, 10kW

812,5 + 5 225 kr/år
(650 + 4 180 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

11 kW

N21, 11kW

812,55 747,5 kr/år
(650 + 4 598 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

12 kW

N21, 12kW

812,56 270 kr/år
(650 + 5 016 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

13 kW

N21, 13kW

812,56 797,5 kr/år
(650 + 5 438 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

14 kW

N21, 14kW

812,57 315 kr/år
(650 + 5 842 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

15 kW

N21, 15kW

 812,5 7 837,5 kr/år
(650 + 6 270 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

16 kW

N21, 16kW

812,58 360 kr/år
(650 + 6 688 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

17 kW

N21, 17kW

812,58 883 kr/år
(650 + 7 106 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

18 kW

N21, 18kW

812,59 405 kr/år
(650 + 7 524kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

19 kW

N21, 19kW

812,59 928 kr/år
(650 + 7942 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

Närvärme

20 kW

N21, 20kW

812,5 + 10 450 kr/år
(650 + 8 360 kr/år)
662,5 kr/MWh
(530 kr/MWh)

* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av två delar, dels en fast effektavgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 812,5 + [522,5 P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 650 + [418 x P] kr/år.


*** Rörlig energiavgift baseras på förbrukningen. Priser inom parentes är exklusive moms.


Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.

Prislista Närvärme Bor, Forsheda, Bredaryd, Lanna

8-20 kW, pris gäller FR.O.M. 2023-01-01, pris inom parentes är ex moms

Prislista

Namn

Effekt*

P

Tariff

nr

Årsavgift*

fast+rörlig effektavgift

Rörlig avgift**

Energiavgift, förbrukning

Närvärme

8 kW

N21, 8kW

812,54 180 kr/år
(650 + 3 344 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

9 kW

N21, 9kW

812,5 + 4 702,5r/år
(650 + 3 762 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

10 kW

N21, 10kW

812,5 + 5 225 kr/år
(650 + 4 180 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

11 kW

N21, 11kW

812,55 747,5 kr/år
(650 + 4 598 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

12 kW

N21, 12kW

812,56 270 kr/år
(650 + 5 016 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

13 kW

N21, 13kW

812,56 797,5 kr/år
(650 + 5 438 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

14 kW

N21, 14kW

812,57 315 kr/år
(650 + 5 842 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

15 kW

N21, 15kW

 812,5 7 837,5 kr/år
(650 + 6 270 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

16 kW

N21, 16kW

812,58 360 kr/år
(650 + 6 688 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

17 kW

N21, 17kW

812,58 883 kr/år
(650 + 7 106 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

18 kW

N21, 18kW

812,59 405 kr/år
(650 + 7 524kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

19 kW

N21, 19kW

812,59 928 kr/år
(650 + 7942 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594 kr/MWh)

Närvärme

20 kW

N21, 20kW

812,5 + 10 450 kr/år
(650 + 8 360 kr/år)
742,5 kr/MWh
(594kr/MWh)

* P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.


** Årsavgift består av två delar, dels en fast effektavgift per abonnemang plus en rörlig effektavgift baserat på den abonnerade effekten P. Effektavgiften beräknas enligt formeln 812,5 + [522,5 P] kr/år inkl moms. Exklusive moms är formeln: 650 + [418 x P] kr/år.


*** Rörlig energiavgift baseras på förbrukningen. Priser inom parentes är exklusive moms.


Om leverantörens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom förordning eller eljest genom åtgärd från det allmännas sida, äger leverantören rätt att uttaga ett mot leverantörens ökade kostnader svarande tillägg till värmeavgifterna. Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt beräknat avdrag från avgifterna.