Fjärrvärme - Jämförpriser

Prisexempel Värnamo fjärrvärmenät

Sommar 35%, Vinter 65%, alla priser inkl moms.

Tabell 1. Kundkategori småhus i Värnamo

Årlig Förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000 kWh 13.512 kr 4.582 kr 8.930 kr
20 000 kWh 16.958 kr 5.052 kr 11.906 kr
30 000 kWh 25.257 kr 7.398 kr 17.859 kr
40 000 kWh 33.087 kr 9.274 kr 23.813 kr

 

Tabell 2. Kundkategori flerfamiljshus i Värnamo

Årlig Förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80MWh 65.798 kr 18.173 kr 47.625 kr
193 MWh 153.948 kr 39.053 kr 114.895 kr
500 MWh 388.244 kr 90.588 kr 297.656 kr
1 000 MWh 758.575 kr 163.263 kr 595.313 kr

 

Tabell 3. Kundkategori lokaler i Värnamo

Årlig Förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 70.485 kr 22.860 kr 47.625 kr
193 MWh 163.983 kr 49.088 kr 114.895 kr
500 MWh 409.600 kr 111.944 kr 297.656 kr
1 000 MWh 794.685 kr 199.373 kr 595.313 kr

 

Tabell 4. Kundkategori samfälligheter i Värnamo

Årlig Förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh 65.798 kr 18.173 kr 47.625 kr
193 MWh 153.948 kr 39.053 kr 114.895 kr
500 MWh 388.244 kr 90.588 kr 297.656 kr
1 000 MWh 758.575 kr 163.263 kr 595.313 kr

Värnamo Energis prislistor för fjärrvärme

Se även detaljerade prislistor för respektive fjärrvärmenät under sidan Fjärrvärme abonnemangsavgifter.