Fjärrvärme Felsökning - vid fjärrvärmeavbrott

Kallt i huset eller i duschen?

Innan du gör en felanmälan finns det några punkter du bör kolla upp!

1. Beror värmeavbrottet på fel i din fastighet?


Kolla först om BÅDE varmvattnet OCH elementen är kalla.


  • Är ett av dessa system varma så fungerar fjärrvärmeleveransen till huset, och felet beror istället på fel i din egen fastighet. Gå vidare och kolla att det finns ström fram till din fjärrvärmecentral (värmeväxlare). Om fjärrvärmecentralen inte har ström bör du kontrollera så att inte din huvudsäkring eller säkringar (proppar) i din elcentral har löst ut. Kolla även att din fjärrvärmecentral (värmeväxlare) är rätt inställd. Kontrollera att alla ventiler är öppna. Kontrollera om du behöver lufta dina element (radiatorerna). Se fler tips och goda råd under sidan Din fjärrvärmecentral.
  • Är både elementen OCH varmvattnet kallt kan felet bero på inkommande fjärrvärme. Gå vidare till punkt 2 nedan.

 

 

2. Är det Värnamo Energi du ska kontakta?


  • Bor du i lägenhet och felet beror på ett internt fel i hyresfastigheten är det din hyresvärd som har ansvaret, kontakta din hyresvärd.
  • Bor du i villa och felet verkar bero på fel i fjärrvärmeleveransen (temperaturen på den inkommande fjärrvärmen är låg), så är det Värnamo Energi som har ansvaret.

Om felet beror på fel i din egen fastighet och du har serviceavtal, så kan du kontakta Värnamo Energis jourtelefon 0370-69 41 00 för en kostnadsfri felavhjälpning en gång per år, se villkor under sidan Fjärrvärme serviceavtal.


3. Kolla Avbrott Driftstörningar!


Gå vidare och kolla om värmeavbrottet redan är registrerat under senaste nyheter på vår hemsida.


Om det finns information om värmeavbrottet på hemsidan betyder det att vi redan jobbar för fullt för att åtgärda felet.


 

4. Gör felanmälan!


Om ditt värmeavbrott INTE finns registrerat på vår hemsida. Och om du har undersökt och uteslutit att felet inte beror på fel i din egen fastighet. Då, kan du gå vidare och göra en Felanmälan.