Fjärrvärmeanslutning - Så får du fjärrvärme i din bostad

Fjärrvärmeanslutning – Välkommen till Värnamo Energis fjärrvärmenät. Nedan kan du läsa hur det går till att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet. Från att du beställt din anslutning till att du kommer igång och värmer din bostad med klimatsmart fjärrvärme. Kontakta kundtjänst om du har frågor om fjärrvärme – vi hjälper dig gärna.

A. Är fastigheten redan ansluten till fjärrvärmenätet?


Ska du flytta in i en bostad/fastighet som redan är ansluten till fjärrvärmenätet? – Då behöver du bara ta över den tidigare fastighetsägarens fjärrvärmeabonnemang. Enklast gör du detta genom att fylla i och skicka in en så kallad Flyttanmälan.

B. Är fastigheten INTE ansluten till fjärrvärmenätet?


Vill du beställa en ny anslutning till en fastighet som inte varit ansluten till fjärrvärmenätet förut? – Då följer du steg 1-4 nedan.

1. Kolla om det finns fjärrvärme i ditt område


A) Om din fastighet ligger i ett område där de närmsta grannfastigheterna redan är anslutna till fjärrvärmenätet, brukar det normalt ta ca ? veckor från beställning till färdig installation.

B) Om din fastighet ligger på en gata där fjärrvärmenätet INTE är utbyggt ännu, är du välkommen att anmäla intresse om fjärrvärme, kontakta vår kundtjänst.


2. Begär in offerter


I. Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet så kontaktar du Värnamo Energi.


II. Vi kommer då att återkoppla till dig. Tillsammans diskuterar vi förutsättningarna för att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet. Du får en offert på anslutning till fjärrvärmenätet och priser på fjärrvärmeabonnemang.


Visa info om kompletterande offerter >

Du kan eventuellt även behöva begära in fler offerter:


  • Om din fastighet har vattenburen uppvärmning sedan tidigare är det enkelt att ansluta till fjärrvärme. Men om din fastighet sedan tidigare har uppvärmning via direktverkande el, så behöver du även begära in offert på byte av ditt invändiga uppvärmningssystem (element, radiatorer samt invändig rördragning till dessa).
  • Kanske vill du även passa på att byta till golvvärme i ett eller flera rum, då behöver du även begära in offert på eventuellt hantverks- och elinstallatörsarbeten.
  • Har du tidigare haft uppvärmning med en olje-, ved- eller pelletspanna vill du kanske passa på att ta bort pannan och eventuella tankar, du behöver i så fall även begära en offert för detta arbete.

< dölj extra text

3. Välj entreprenörer, skriv avtal, invänta installationsmedgivande


I. Efter att du tagit del av offerter och prislistor kontaktar du en behörig VVS-installatör som gör en skriftlig beställning på fjärrvärmeanslutning å dina vägar, genom att skicka in en så kallad föranmälan samt en situationsplan där ni ritat in önskad placering av fjärrvärmecentral och inkommande fjärrvärmerör.


Visa info om vad jag ska göra innan jag får installationsmedgivandet >

II. Om du även behövde göra inre arbeten i din fastighet så kontaktar du de installatörer och hantverkare du skrivit avtal med och ber dem vara redo att starta sitt arbete.


III. När Värnamo Energi mottagit föranmälan gör vi ett avtal som du signerar och skickar tillbaka.


IIII. Därefter skickar vi ett installationsmedgivande till din VVS-installatör.


< dölj extra text

4. Installationen kan börja!


I. Du förbereder och grovstädar platsen inne i din fastighet där fjärrvärmecentralen ska installeras. Om du har en befintlig panna eller tankar som behöver avlägsnas utför du detta arbete, alternativt kan Värnamo Energi utföra detta arbete om detta har avtalats i förväg.


II.Värnamo Energi gräver och drar rör från befintligt fjärrvärmenät och fram till din huskropp.


Visa info om vad som händer efter att rören dragits fram till mitt hus >

 III. Värnamo Energis rörmockare, alternativt din egen rörmockare (beroende på vad som avtalats) installerar din fjärrvärmecentral inne i din fastighet.


IIII. Värnamo Energi ansluter fjärrvärmecentralen till fjärrvärmenätet.


IIIII. Schakt för rörläggning i din trädgård återställs.


IIIIII. Om trottoar och gata utanför din fastighet har grävts upp återställer Värnamo Energi detta med grus, varefter Värnamo kommun ansvarar för asfaltering.


< dölj extra text

5. Slutbesiktning och igångsättning


I. När allt är färdiginstallerat gör Värnamo Energi, rörmockaren och du som kund en slutbesiktning.

II. Du får en genomgång hur din fjärrvärmecentral fungerar.

III. Klart! Nu kan du se fram emot en trygg, bekväm och kostnadseffektiv värme under många år framåt.

Tack till alla er som väljer fjärrvärme – en klimatsmart uppvärmningsmetod som bidrar till en hållbar framtid!