Fjärrvärmeutbyggnad

Värnamo Energi erbjuder idag fjärrvärme i utbyggda områden i Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna.

Fjärrvärmenätet växer och fler fjärrvärmekunder tillkommer successivt. Under de senaste decenniet har vi upplevt en ökad efterfrågan på fjärrvärme där antalet kunder tredubblats. Den första fjärrvärmekunden anslöts redan på 80-talet, idag nära 40 år senare, har vi över 1500 fjärrvärmeanslutningar, i sex olika fjärrvärmeområden i Värnamo kommun. Kontakta kundtjänst om du har du frågor om vår fjärrvärme – vi hjälper dig gärna!

Fjärrvärme i Värnamo


 • Ska du flytta in i en bostad som är redan är ansluten till vårt fjärrvärmenät i Värnamo? Då gör du en flyttanmälan för att beställa ett fjärrvärmeabonnemang.
 • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då kontaktar du Värnamo Energi så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

Första fjärrvärmekunden anslöts på Storgatsbacken i Värnamo redan 1984. Idag är fjärrvärmenätet utbyggt i stora delar av Värnamo tätort. Nya kunder i Värnamo tätort tillkommer främst som förtätningar i befintligt fjärrvärmenät. Men vi välkomnar även nya fjärrvärmekunder i de stadsområden som nyanläggs inne i stadskärnan samt i de industriområden som nyanläggs strax utanför Värnamo tätort. I Värnamo har vi 6 större fjärrvärmeanläggningar.


Fjärrvärme i Rydaholm


 • Ska du flytta in i eller ut ur en bostad som är redan är ansluten till vårt fjärrvärmenät i Rydaholm? Då gör du en flyttanmälan för att beställa ett fjärrvärmeabonnemang.
 • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då beställer du en fjärrvärmeoffert så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

Fjärrvärmen i Rydaholm produceras av Småland Timber, som är ett lokalt träförädlingsbolag. Eftersom Småland Timber får stora mängder biobränslen som en restprodukt i sin ordinarie verksamhet, beslutades runt år 2000 att Småland Timber skulle börja producera fjärrvärme. Värnamo Energi byggde då ett lokalt fjärrvärmenät i Rydaholm, som ägs och driftas av Värnamo Energi. Småland Timber ansvarar för fjärrvärmeproduktionen och Värnamo Energi ansvarar för fjärrvärmenätet samt distributionen av fjärrvärmen.


Fjärrvärme i Bor


 • Ska du flytta in i en bostad som är redan är ansluten till vårt närvärmenät i Bor? Då gör du en flyttanmälan för att beställa ett fjärrvärmeabonnemang.
 • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då kontaktar du Värnamo Energi så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

Via ett helt nytt värmenät i Bor erbjuds privatpersoner och näringsidkare anslutning till den klimatsmarta närvärmen. 2015 övertog Värnamo Energi driften av ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders pannanläggningar, som använts för att värma upp skolor, äldreboende, offentliga lokaler och hyresfastigheter i Bors tätort. För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi att ersätta alla små pannor med en ny större central pannanläggning i Bor samt att bygga ett nytt närvärmenät i nära anslutning till den nya pannan. Tack vare att det gamla pannorna har fasas ut och växlats över till uppvärmning via Bors nya panncentral, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Bor minskats med ton. Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Bor möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet.


Fjärrvärme i Forsheda


 • Ska du flytta in i en bostad som är redan är ansluten till vårt närvärmenät i Forsheda? Då gör du en flyttanmälan för att beställa ett fjärrvärmeabonnemang.
 • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då kontaktar du Värnamo Energi så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

Via ett helt nytt värmenät i Forsheda erbjuds privatpersoner och näringsidkare anslutning till den klimatsmarta närvärmen. 2015 övertog Värnamo Energi driften av ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders pannanläggningar i Forsheda. För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi att ersätta alla små pannor med en ny större central pannanläggning i Forsheda samt att bygga ett nytt närvärmenät som försörjer Forshedas skolor, äldreboende, offentliga lokaler och kommunala hyresfastigheter. Tack vare att de gamla pannorna har fasas ut och växlats över till uppvärmning via Forshedas nya panncentral, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Forsheda minskats med ton. Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Forsheda möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet.


Fjärrvärme i Bredaryd


 • Ska du flytta in i en bostad som är redan är ansluten till vårt närvärmenät i Bredaryd? Då gör du en flyttanmälan för att beställa ett fjärrvärmeabonnemang.
 • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då kontaktar du Värnamo Energi så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

Via ett helt nytt värmenät i Bredaryd erbjuds privatpersoner och näringsidkare anslutning till den klimatsmarta närvärmen. 2015 övertog Värnamo Energi driften av ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders pannanläggningar i Bredaryd. För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi att ersätta alla små pannor med en ny större central pannanläggning i Bredaryd samt att bygga ett nytt närvärmenät som försörjer Bredaryds skolor, äldreboende, offentliga lokaler och kommunala hyresfastigheter. Tack vare att det gamla pannorna har fasas ut och växlats över till uppvärmning via Bredaryds nya panncentral, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Bredaryd minskats med ton. Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Bredaryd möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet.


Fjärrvärme i Lanna


 • Ska du flytta in i en bostad som är redan är ansluten till vårt närvärmenät i Lanna? Då gör du en flyttanmälan för att beställa ett fjärrvärmeabonnemang.
 • Är du intresserad av att ansluta en bostad/byggnad som ännu INTE är ansluten till fjärrvärmenätet, men som finns i närheten av utbyggt fjärrvärmenät? Då kontaktar du Värnamo Energi så återkommer vi med ett pris och praktisk information hur det går till att ansluta till fjärrvärme.

2015 övertog Värnamo Energi driften av Värnamo kommuns pannanläggning, som använts för att värma upp Lanna skola. För att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi bygga en ny större central pannanläggning i Lanna samt att bygga ett nytt närvärmenät som även kunde försörja ett antal närliggande företagslokaler. Tack vare den nya panncentralen, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Lanna minskats med ton. Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Lanna har möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets Klimatklivet.