Felanmälan - Vid problem & driftstörningar

Akut felavhjälpning – via telefon


Brådskande felanmälan hänvisas till
jourtelefon 0370-69 41 00


Jourtelefonen bemannas under ordinarie öppettider av vår kundtjänst. Efter ordinarie öppettider kopplas ditt joursamtal vidare till SOS larmtjänst och vakthavande driftledare som enbart hanterar akuta driftstörningar på elnätet och fjärrvärmenätet.


Skriftlig felanmälan – via webbformuläret


Fungerar det inte som du tänkt?
I webbformuläret längre ner på sidan, kan du göra en skriftlig anmälan, lämna synpunkter, ställa frågor eller framföra klagomål.


Vid skriftlig felanmälan återkopplar vi snarast möjligt! Är det akut fel på el eller fjärrvärme så ringer du istället jourtelefon 0370-69 41 00!