Förbrukningsstatistik Företag


Företagets statistik över energiförbrukning

Är ditt företag elkund eller fjärrvärmekund hos oss? Då hittar du statistik över företagets el- och fjärrvärmeförbrukning på denna sida.

Förbrukningsdiagrammen dyker upp ovanför denna blåa textruta, efter att du har loggat in på hemsidan. Länk: 

Om du får problem med att logga in första gången kan du Kontakta våra företagssäljare  (OBS! Om företaget inte har några aktiva avtal på el eller fjärrvärme hos oss så visas ingen förbrukningsstatistik även om du loggat in).

Du kan själv ställa in diagrammen så att de visar din förbrukning per månad eller per år. Du kan även välja att se flera års förbrukning samtidigt för att på så vis kunna jämföra om du förbrukat mer eller mindre sen föregående år. På fjärrvärme kan du se hur mycket du förbrukat per år eller månad.


Timvärden & dagsvärden på elanvändning

På el kan du även ställa in diagrammen så att du ser hur mycket el du använt per dag. Vill du se din elförbrukning ner på timnivå behöver du först kontakta våra företagssäljare. Detta beror på att ditt elnätsbolag först måste möjliggöra att dina timvärden kan skickas in i vårt statistikverktyg. Ett elnätsbolag har enligt lag tre månader på sig att ställa om din elmätare till timmätning, men när dina timvärden väl kommit upp en första gång i statistikverktyget, kommer de hädanefter att läsas in per automatik en gång per dygn.


Statistik över inmatad el från solceller

Har du solceller som är anslutna till Värnamo Elnät så kan du se statistik över hur mycket el du matat in på elnätet. Har du frågor om solceller och inmatning av el kan du kontakta våra företagssäljare eller läsa mer på privatpersonssidan där det finns mer info om solceller.


Energirådgivning

Har du funderingar på om företaget elförbrukning är normal? Undrar du vad som drar ström i ditt företag? Tycker du att företagets fjärrvärmeförbrukning är för hög? Vill du ha tips på hur du kan minska företagets fjärrvärmekostnader? vi goda råd hur du kan påverka din energianvändning och därmed minska företagets kostnader. Kontakta våra företagssäljare.


Så ändrar du statistikdiagrammen

Du kan själv ställa in diagrammen så att de visar det år eller den månad du vill se. Logga först in. När du klickar på den blå datumrubriken så ändras statistikdiagrammen. Du kan även klicka på staplarna som visas i diagrammet och på så vis ändra från år, till månad och till dag. Du kan även backa tillbaka och visa fler datum genom att klicka på den grå pilen. På fjärrvärme kan du se förbrukning per år och månad, ej per dag. På el kan du se per timme om du har kontaktat kundtjänst och meddelat att du vill se elförbrukning per timme. Vill du ha personlig hjälp är du välkommen att kontakta våra företagssäljare.