Grönt fjärrvärmevatten

Värnamo Energis fjärrvärmevatten är sedan 2020 grönfärgat i Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna. Genom att tillsätta det helt ofarliga färgämnet Pyranin i alla fjärrvärmenät kan eventuella läckor i ledningar och varmvattenväxlare lättare kunna spåras.

Hur påverkar grön-färgningen mig som fjärrvärmekund?


Du som är fjärrvärmekund ska INTE att upptäcka något grönt tappvatten om ditt fjärrvärmesystem fungerar felfritt. Men, om du skulle ha något fel på din varmvattenväxlare, så kommer du se detta genom att fjärrvärmevattnet och ditt varmvatten blandas och därmed färgar ditt varmvatten svagt grönt. OBS! Det är bara varmvattnet som kan bli grönt, kallvattnet påverkas inte eftersom det går i andra ledningar.

Vad gör jag om jag upptäcker grönt varmvatten hemma?


Om ditt varmvattnet blivit grönt – så är detta helt ofarligt, men du bör undvika att använda det i matlagning, då det kan finnas andra ämnen i det inläckande fjärrvärmevattnet som inte är lämpligt att äta eller dricka. OBS! Det är inte farligt att duscha även om varmvattnet blivit grönt och någon risk för färgpåverkan på tvätt och hår finns inte. Upptäcker du grönt varmvatten kontaktar du vår kundtjänst.

Ofarlig pyranin gör vattnet grönt


Vi använder färgämnet Pyranin, som är ett grönt natriumsalt med fluorescerande egenskaper. Ämnet är livsmedelsklassat, helt ofarligt och godkänt för läcksökning. Samma ämne används tex i tvål och diskmedel.

Varför färgas fjärrvärmevattnet grönt?


Vi färgar fjärrvärmevattnet för att finna läckor. Grön-färgning är en vanlig metod som använts av fjärrvärmeföretag sedan slutet av 80-talet. Tack vare den fluorescerande färgningen kan läckor spåras även utomhus genom att belysa dagvattenbrunnar och ledningar med UV-lampor.

Frågor om vår fjärrvärme?


Kontakta kundtjänst om du har du frågor om fjärrvärme i allmänhet eller om vår grönfärgning av vattnet i fjärrvärmenäten! Vi svarar gärna på dina funderingar. Upptäcker du grönt vatten hemma eller utomhus är vi tacksamma om du gör en Felanmälan.

 • Bild på Värnamo Energis driftpersonal för fjärrvärme. Från vänster Johan Lundgren Värmetekniker, Stefan Berg Produktionschef och Erik Nilsson Värmetekniker visar upp prov på färgat fjärrvärmevatten vid Värnamo Energis kraftvärmeverk.
  Från vänster: Johan Lundgren Värmetekniker, Stefan Berg Produktionschef och Erik Nilsson Värmetekniker visar upp prov på färgat fjärrvärmevatten vid Värnamo Energis kraftvärmeverk.
 • Erik Nilsson Värmetekniker på Värnamo Energi står uppe på taket till Ackumulatortanken som buffrar allt Värnamos fjärrvärmevatten. Under november 2019 kommer allt fjärrvärmevatten i ackumulatortanken och allt fjärrvärmevatten i all fjärvärmenät att grönfärgas.
  Erik Nilsson Värmetekniker på Värnamo Energi är på taket till Ackumulatortanken som buffrar Värnamos fjärrvärmevatten. Allt vatten i ackumulatortanken och i hela fjärvärmenätet kommer att färgas grönt from november 2019.
 • I Värnamo Energis stora ackumulatortank lagras uppvärmt fjärrvärmevatten innan det pumpas ut till kunder i Värnamo stads fjärrvärmenät. Ackumulatortanken fungerar som en jättestor termos.
  I Värnamo Energis stora ackumulatortank lagras uppvärmt fjärrvärmevatten innan det pumpas ut till kunder i Värnamo stads fjärrvärmenät. Ackumulatortanken fungerar som en jättestor termos.
 • På bilden ses Produktionschef Stefan Berg och Johan Lundgren som är Värmetekniker. I Bakgrunden skymtar Värnamo Energis stora biokraftvärmeverk. I kraftvärmeverket produceras förnybar el och fjärrvärme.
  På bilden ses Produktionschef Stefan Berg och Johan Lundgren som är Värmetekniker. I Bakgrunden skymtar Värnamo Energis stora biokraftvärmeverk. I kraftvärmeverket produceras förnybar el och fjärrvärme.
 • Stefan Berg Produktionschef samt Johan Lundgren Värmetekniker visar grönt vatten på taket till Värnamo Energis Ackumulatortank.
  Stefan Berg Produktionschef samt Johan Lundgren Värmetekniker visar grönt vatten på taket till Värnamo Energis Ackumulatortank.