Om elfakturan


Om inget annat har avtalats, så får du en pappersfaktura som skickas en gång per månad. Vi rekommenderar att du byter till digital faktura. När du väljer att få din faktura digitalt istället, med antingen e-faktura eller Kivra, så hamnar din faktura direkt i datorn eller på mobilen oavsett var du befinner dig. Då sparar du på miljön och får på köpet snabbare och digital överblick över dina fakturor! Om du dessutom lägger till automatisk betalning (eller autogiro) så sköts betalningen automatiskt! Läs mer på separat infosida om e-faktura och separat infosida om Kivra.

En grundförutsättning för att man ska kunna förstå sin elfaktura är att man inser att man måste betala BÅDE till ett elnätsbolag OCH till ett elhandelsbolag.

Kunder som handlar av ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag som ingår i samma koncern får oftast bara en elfaktura – tack vare att elnätsbolaget och elhandelsbolaget då har möjlighet att samfakturera.

Kunder som valt att köpa sin el (teckna elavtal) hos ett elhandelsbolag som INTE ingår i samma koncern som sitt lokala elnätsbolag, får vanligtvis två elfakturor – en från elhandelsbolaget de valt och en från deras lokala elnätsbolag.

Elprisets beståndsdelar


Till ditt lokala elnätsbolag betalar du ca 20 % av elfakturans totalkostnad. Elnätsavgiften finns redovisad som en egen post på fakturan under rubriken ”Elnät”. Du kan inte byta elnätsbolag utan måste betala elnätsavgift till det lokala elnätsbolag som har monopol (egenrätt) att sköta det lokala elnätet på din hemort.


Visa mer info om vad som ingår i mina elkostnader >

Till ditt elhandelsbolag betalar du ca 40 % av elfakturans totalkostnad. Elhandelsavgiften finns redovisad som en egen post på fakturan under rubriken ”Elhandel”. Du kan byta elhandelsbolag till vilket elhandelsbolag du vill och betalar elhandelsavgifterna till det elhandelsbolag du valt.


Till staten betalar du diverse avgifter, skatt och moms, vilka tillsammans utgör ca 40 % av elfakturans totalkostnad. Alla statliga pålagor redovisas inte separat på fakturan. En del av de statliga pålagorna bakas in, enligt gällande lagar och riktlinjer, och är inkluderade i elnätskostnaden och i elhandelskostnaden. Exempel på statliga avgifter som är inbakade i din elnätskostnad är t ex energiskatt, elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift samt moms. Exempel på statliga avgifter som är inbakade i din elhandelskostnad är t ex elcertifikatsavgift och moms.


Ännu mer detaljerad information om avgifterna som ingår i ditt totala elpris finns på en separat sida om Elprisets beståndsdelar


< dölj extra text

 

Så läser du din elfaktura


Hur elfakturan ska se ut, bestäms av lagar, allmänna avtalsvillkor, Konsumentverket samt Energimyndigheten


Fakturans framsida: Det är mycket information på en elfaktura. Det viktigaste – hur mycket du ska betala och när du ska betala – finns sammanfattat på fakturans framsida.


Fakturans baksida: På fakturans baksida finns detaljerad information som beskriver vad som ingår i det totala priset. För att förstå vad de olika uppgifterna på din elfaktura betyder, har vi tagit fram några exempel på olika elfakturor där vi lagt in förklaringar som beskriver vad de olika delarna på fakturan innebär. Se mer nedan.


Visa exempel på elfakturor >

  • Elfaktura kund med elnätsabonnemang och rörligt elavtal
  • Elfaktura kund med elnätsabonnemang och fast elavtal
  • Elfaktura kund med elnätsabonnemang och vindandelar

OM du endast har elavtal hos oss, så kommer posterna under rubriken ”Elnät” inte finnas med på din elfaktura.

OM du endast har elnätsabonnemang hos oss, så kommer posterna under rubriken ”Elhandel” inte finnas med på din elfaktura.


< dölj extra text

Så ofta får du din elfaktura


Vanligtvis får du din elfaktura en gång per månad.


Elfakturan brukar komma i början på varje månad och ska vara betald i slutet på samma månad. Annan faktureringsperiod kan förekomma enligt särskild överenskommelse med Värnamo Energi.

Så kan du påverka din elfaktura


De totala kostnaderna på din elfaktura beror på din elförbrukning, ditt elavtal och ditt elnätsabonnemang.


1. Se över din elförbrukning. På Mina sidor finns statistik över just din elförbrukning. På sidan Energirådgivning ger vi tips och goda råd hur du kan minska din elförbrukning och därmed sänka dina elkostnader.


Visa mer tips hur jag kan minska mina elkostnader >

2. Se över ditt elavtal. På sidan Teckna elavtal hittar du länkar till jämförpriser på olika elavtal och information om hur du ändrar ditt elavtal.


3. Se över ditt elnätsabonnemang. På sidan om ELnät hittar du länkar till jämförpriser på olika elnätsabonnemang och information om hur du ändrar ditt elnätsabonnemang.


< dölj extra text

Så hittar du dina elfakturor


Du kan välja att få din elfaktura från Värnamo Energi som digital e-faktura direkt till din internetbank, som digital faktura till ditt Kivra-konto eller som pappersfaktura till din postlåda. Oavsett vilket fakturaalternativ du valt, sparar vi alltid digitala kopior på dina fakturor på Mina sidor.

Värnamo Energis villkor kring fakturering


Dina rättigheter och skyldigheter gällande betalning av din elfaktura är reglerade i lagar, allmänna branschavtalsvillkor och i enlighet med Värnamo Energis egna allmänna och särskilda avtalsvillkor.

Självhjälp – Vanliga frågor om elfakturan


På samlingssidan Fakturafrågor hittar du svar på vanliga frågor kring våra fakturor och kring betalning av de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Där hittar du exempelvis information om e-faktura, autogiro, Kivra, samt länkar till dina fakturor och dina avtal.

Här finns även information om vad som händer om du inte kan betala din faktura, om fakturapåminnelse, uppskov, avbetalningsplan och inkasso.

Frågor om din elfaktura?


Kontakta kundtjänst om du inte hittar svar på dina frågor gällande din elfaktura. Vi hjälper dig gärna!