Riverty är vår samarbetspartner vid betalningspåminnelser

 


Vad händer om jag inte betalar Värnamo Energi fakturan?

Du måste betala din faktura senast på förfallodagen, dvs den dag som angetts som sista betalningsdag på fakturan. Om du inte kan betala, så rekommenderar vi att du omedelbart kontaktar Värnamo Energi för att se om det finns möjlighet att få en avbetalningsplan. (En avbetalningsplan eller ett tillfälligt uppskov kan maximalt beviljas en gång per år, men du måste då kontakta Värnamo Energi snabbt! Ring vår kundtjänst på 0370-69 41 00 för att diskutera eventuellt uppskov. OBS! Om du inte betalar fakturan i tid och inte heller kontaktar oss snabbt, så kommer du få en påminnelsefaktura i pappersform med posten plus att du behöva betala en påminnelseavgift på 60 kr.

 


Vad ska jag göra om jag fått en påminnelsefaktura från Riverty?

Vi samarbetar med företaget Riverty (tidigare Arvato) i ärenden kring betalningspåminnelser. Har du fått en påminnelsefaktura från Riverty så måste du betala den senast på det datum som anges på påminnelsefakturan annars går det vidare till inkasso. Har du frågor om varför du fått en påminnelse ska du vända dig direkt till Riverty:
telefon 0340-59 61 16

Om du tror att den ursprungliga Värnamo Energi fakturan redan är betald behöver du kontrollera din betalning. Kolla upp att du verkligen angett rätt summa, att OCR-numret är rätt och att betalningen har gått till rätt kontonummer. Är uppgifterna korrekta och om du kan försäkra att betalning genomförts före eller på ursprungsfakturans förfallodag, så kan du kontakta Riverty. I annat fall måste du betala påminnelsefakturan med påminnelseavgift snarast.

 


Vad händer om min faktura skickats till inkasso?

Om du inte betalar din faktura efter att du fått en påminnelse, så kommer ditt ärende att skickas till inkasso. Du kommer då få ett inkassobrev av den part som övertagit ärendet. Värnamo Energi upphör då att vara kontakt för det berörda fakturaärendet. Värnamo Energi kan även komma att stänga av din tjänst och avsluta ditt abonnemang.

Om ärendet går vidare till inkasso, så måste du kontakta inkassoföretaget om du vill bestrida inkassokravet. Du måste i så fall kontakta inkassoföretaget inom den tidsfrist som finns specificerad i kravbrevet. Det gör du genom att vända dig till avsändaren av inkassokravet och specificera varför du anser att kravet inte är korrekt. Se till att även spara en kopia på dina invändningar av inkassokravet.

Om inkassokravet är korrekt, så är det MYCKET viktigt att du ser till att betala in skulden snarast möjligt och senast inom den tid som anges i kravet. Skulle du av någon anledning vara försenad med din betalning rekommenderar vi starkt att du ringer den som skickat inkassokravet och meddelar att betalningen är på väg. Annars riskerar du ännu fler avgifter eller i värsta fall att inkassoföretaget går vidare med din skuld till Kronofogden. Om ärendet går vidare till Kronofogde kommer inkassoföretaget ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande och om du inte bestrider kravet hos Kronofogden heller, kommer Kronofogden att bekräfta skulden med ett så kallat utslag. Det innebär att inkassoföretaget kan låta Kronofogden driva in skulden genom utmätning. Ett utslag hos Kronofogden innebär även att du får en betalningsanmärkning registrerad på dig. En betalningsanmärkning syns i din kreditupplysning och innebär att det blir svårt för dig att både bli beviljade nya lån, bli beviljad telefonabonnemang och skriva kontrakt för hyreslägenheter. Att få en betalningsanmärkning är alltså något du ska undvika i allra högsta grad.