Om TV-fakturan

Om inget annat har avtalats, så får du en pappersfaktura som skickas en gång per månad. Vi rekommenderar att du byter till digital faktura. När du väljer att få din faktura digitalt istället, med antingen e-faktura eller Kivra, så hamnar din faktura direkt i datorn eller på mobilen oavsett var du befinner dig. Då sparar du på miljön och får på köpet snabbare och digital överblick över dina fakturor! Om du dessutom lägger till automatisk betalning (eller autogiro) så sköts betalningen automatiskt! Läs mer på separat infosida om e-faktura och separat infosida om Kivra.

Så läser du din TV-faktura


Hur din TV-faktura ska se ut, bestäms av lagar, allmänna avtalsvillkor, Konsumentverket samt PTS (Post och Telestyrelsen).


Fakturans framsida: Det är mycket information på en TV-faktura. Det viktigaste – hur mycket du ska betala och när du ska betala – finns sammanfattat på fakturans framsida.


Fakturans baksida: På fakturans baksida finns detaljerad information som beskriver vad som ingår i det totala priset. För att förstå vad de olika uppgifterna på din TV-faktura betyder, har vi tagit fram fakturaförklaringar som beskriver TV-fakturans olika termer och priser.


 

 

Så ofta får du din TV-räkning


Vanligtvis får du din TV-faktura en gång per månad.


TV-fakturan brukar komma i början på varje månad och ska vara betald i slutet på samma månad. Annan faktureringsperiod kan förekomma enligt särskild överenskommelse med Värnamo Energi.

Så kan du påverka dina TV-kostnader


De totala kostnaderna på din TV-faktura beror på vilka TV-tjänster du köpt eller abonnerat på under den aktuella fakturaperioden.


Du kan ändra ditt kanalutbud efter månadens behov.

Se mer om hur jag kan påverka mina TV-kostnader >


1. Lägg till kanaler. Hos Värnamo Energi har du rätt att byta kanalpaket varje månad om du vill (gäller alla tilläggskanalerna undantaget Bas-paketet som är obligatoriskt samt Viasats kanalpaket som har 12 månaders bindningstid). Behöver du lite extra mycket TV-underhållning en månad, aktiverar du enkelt fler kanalpaket.


2. Ta bort kanaler. Vill du ta bort kanalpaket(och därmed sänka dina TV-kostnader) avslutar du dem på Mina sidor (Bas-paketet är obligatoriskt, om du avslutar Bas-paketet avslutas hela TV-tjänsten och alla kanalpaket upphör. Har du pågående bindningstid debiteras kanaler och programkort tills bindningstiden löpt ut).


< dölj extra text

Så lång är bindningstiden och uppsägningstiden


Flera av kanalpaketen har 1 kalendermånads bindningstid (gäller alla tilläggskanalerna undantaget Bas-paketet och Viasats kanalpaket som har 12 månaders bindningstid).

Programkort har 12 månaders bindningstid.

Efter att inledande bindningstid på TV-kanaler och programkort löpt ut övergår abonnemangen till tillsvidareabonnemang med 1 kalendermånads uppsägningstid.


Läs mer om bindningstid >

 Den korta bindningstiden är en stor fördel som gör det möjligt att lägga till och dra ifrån kanaler månadsvis*.

Perfekt för dig som vill ha extra mycket TV vid högtider som jul, påsk och semester och för dig som vill ha extra mycket sport när det börjar bli slutspelsdags. När din TV-tittar period har passerat kan du tack vare den korta bindningstiden avsluta de tillvals-kanalpaket du inte längre vill se.


* OBS! Tilläggskanaler debiteras alltid minst en hel kalendermånad! Detta innebär att påbörjad månad faktureras! 


Vilket datum du lägger till eller tar bort en kanal spelar inte så stor roll om du har tänkt att prenumerera på ett kanalpaket under en längre tid, men om du däremot har för avsikt att enbart prenumerera en enda månad, blir aktiveringsdatumet och uppsägningsdatumet mer betydande. Se mer information om  hur TV-kanaler debiteras nedan.


< dölj extra text

Så debiteras TV-kanalerna, skillnad på ”Omedelbar aktivering” kontra ”Aktivering i månadsskifte


Du kan lägga till eller avsluta kanalpaket. När du lägger till ett kanalpaket kan du välja ”aktivering samma dag” eller ”Aktivering i månadsskifte”. Du kan avsluta en kanal när du vill, men ser kanalen och betalar för kanalen tills bindningstid och uppsägningstid har löpt ut, under förutsättning att du har ett pågående abonnemang på programkort**.


Läs mer om hur TV-kanalerna debiteras beroende på när de aktiverats >

Så debiteras TV-kanaler vid start av kanaler:


A. Om du väljer att aktivera ett kanalpaket kanal omedelbart samma dag, exempelvis den 22 mars, innebär detta att du kommer att kunna se de valda kanalpaketet direkt, samma dag, den 22 mars. Du blir då debiterad för hela den påbörjade månaden, alltså hela mars (1:e-31:e mars) även om du inte har haft kanalen hela månaden. Detta på grund av att de vi köper kanalpaket av i vår tur, debiterar oss på detta sätt.

B. Är det i slutet på en månad och du inte vill bli debiterad för den innevarande månaden, så kan du istället välja att aktivera kanalen i månadsskiftet. Dvs om du väljer till ett antal nya kanaler, exempelvis den 22 mars, och väljer aktivering i kommande månadsskifte, så kommer du att kunna se kanalen den 1:a april, och blir då enbart debiterad för april och slipper därmed debitering för mars. Obs! Vill du bara ha kanalen en enda månad så måste du säga upp kanalen igen den 1:a april (dvs om du bara vill ha kanalpaketet en enda kalendermånad – så måste du säga upp kanalpaketet direkt efter att du startat det.)


Så debiteras TV-kanaler vid uppsägning av kanaler:


Bindningstid på alla kanalpaket – förutom Bas-paketet och Viasats kanalpaket – är 1 kalendermånad. Bas-paketet och Viasats kanalpaket har 12 kalendermånaders bindningstid.

Alla kanalpaket har 1 kalendermånads uppsägningstid. När bindningstiden löpt ut övergår alla kanalpaket i löpande tillsvidareabonnemang med en hel kalendermånads uppsägningstid.

Om du bara vill ha ett kanalpaket en enda månad (gäller inte Bas-paketet och Viasats kanalpaket) måste du säga upp kanalpaketet senast den 1:a dagen i uppsägningsmånaden (detta kan innebära att du måste säga upp kanalpaketet samma dag som kanalpaketet startar, se exempel nedan).

A. Exempel avsluta kanal som startats med omedelbar aktivering: Om du bara vill se ett visst kanalpaket kortast möjliga tid, och som exempel har startat kanalpaketet med omedelbar aktivering den 17 maj, så måste du logga in på sidan TV-kanaler och säga upp kanalen senast den 1 juni. Du kommer då att se kanalerna och bli debiterad, för hela maj och tom den 30 juni. OBS! Du kan givetvis säga upp ett kanalpaket när du vill, ovan förfarande gäller bara om du enbart vill se och betala för kanalpaketet kortast möjliga tid. Om du inte säger upp kanalpaketet i tid, fortsätter abonnemanget en kalendermånad i taget tills kanalpaketet sägs upp.(Ovan gäller inte för Bas-paketet och Viasats kanalpaket som har 12 kalendermånaders bindningstid).

B. Exempel avsluta kanal som startats i kommande månadsskifte: Om du bara vill se ett visst kanalpaket kortast möjliga tid, och som exempel har begärt start av kanalpaketet i månadsskifte tex 1:a juni, så måste du direkt efter att kanalerna startat på din TV-apparat den första dagen i månaden. Du kommer då att se kanalerna och bli debiterad från den 1:a juni och tom den 30 juni. OBS! Du kan givetvis säga upp ett kanalpaket när du vill, ovan förfarande gäller enbart om du bara vill se och betala kanalpaketet kortast möjliga tid. Om du inte säger upp kanalpaketet i tid, fortsätter abonnemanget en kalendermånad i taget tills kanalpaketet sägs upp. (Ovan gäller inte för Bas-paketet och Viasats kanalpaket som har 12 kalendermånaders bindningstid).


** OBS! För att se tillvals-kanalpaket måste du ha ett pågående abonnemang på programkort samt ha mottagningsutrustning. Om du säger upp alla dina programkort, kommer du inte kunna se dina tillvals-kanalpaket, observera att kanalpaketen fortsätter debiteras tills kanalpaketens bindningstid löpt ut oavsett om du har några programkort kvar eller ej.


< dölj extra text

Så hittar du dina TV-fakturor


Du kan välja att få din TV-faktura från Värnamo Energi som digital e-faktura direkt till din internetbank, som digital faktura till ditt Kivra-konto eller som pappersfaktura till din postlåda. Oavsett vilket fakturaalternativ du valt, sparar vi alltid digitala kopior på dina fakturor på Mina Sidor.

Värnamo Energis villkor kring fakturering


Dina rättigheter och skyldigheter gällande betalning av din TV-faktura är reglerade i lagar, allmänna branschavtalsvillkor och i enlighet med Värnamo Energis egna allmänna och särskilda avtalsvillkor.

Självhjälp – Vanliga frågor om TV-fakturan


På samlingssidan Fakturafrågor hittar du svar på vanliga frågor kring våra fakturor och kring betalning av de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Där hittar du exempelvis information om e-faktura, autogiro, Kivra, samt länkar till dina fakturor .

Här finns även information om vad som händer om du inte kan betala din faktura, om fakturapåminnelse, uppskov, avbetalningsplan och inkasso.

Frågor om din TV-faktura?


Kontakta kundtjänst om du inte hittar svar på dina frågor gällande din TV-faktura. Vi hjälper dig gärna!