Flytta in / teckna avtal

Steg 1:

Om din flyttanmälan avser beställning av el till ett kommande nybygge (byggström) så måste du göra en föranmälan/färdiganmälan.

Steg 2:

Jag önskar anmälan en inflytt och starta ett elnätsabonnemang på inflyttningsadressen:


För att få el måste du anlita ett elnätsföretag som transporterar (överför) elen. För detta råder lokala monopol. Som kund är du hänvisad till det elnätsföretag som äger rättigheten att transportera (överföra) el där din bostad/fastighet finns. I Värnamo elnätsområde är det Värnamo Elnät som äger rättigheten att transportera (överföra) el och som ansvarar för drift och underhåll av det lokala elnätet. Markera elnätsabonnemang i listan om du vill ha ett avtalsförslag på elnätsabonnemang till en elansluten bostad/fastighet i Värnamo elnätsområde.

Jag önskar få information och avtalsförslag på nedan angivna tjänster:


För att få el behöver du ha ett elavtal hos ett elhandelsbolag som säljer själva elen. På Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida www.energimarknadsbyran.se finns oberoende information om hur du tecknar elavtal. Där kan du även se jämförpriser från alla Sveriges elhandelsföretag. Du kan själv fritt välja vilket elhandelsbolag du vill köpa din el av, dvs du måste inte ha elnätsabonnemang och elavtal hos samma företag. Värnamo Energi erbjuder flera olika elavtal. Oavsett var i Sverige din bostad/ fastighet finns, kan du köpa din el från Värnamo Energi. Markera elavtal i listan om du vill ha avtalsförslag på olika elavtal hos Värnamo Energi.

För att värma upp din bostad/fastighet med fjärrvärme behöver du ha en fjärrvärmeanslutning och ett fjärrvärmeabonnemang. Värnamo Energi erbjuder fjärrvärmanslutning på ett antal platser inom Värnamo Kommun. Markera fjärrvärmeabonnemang i listan om du vill ha avtalsförslag på fjärvärmeanslutning och fjärrvärmeabonnemang hos Värnamo Energi (om fastigheten redan är fjärrvärmeansluten skickas avtalsförslag på fjärrvärmeabonnemang)

För att få bredband via fiber från Värnamo Energi behöver du ha en fiberanslutning och ett bredbandsabonnemang. Värnamo Energi kan i nuläget erbjuda fiberanslutning till 85% av alla fastigheter inom Värnamo Kommun. År 2020 skall 100% av alla fastigheter med fastboende kunna erbjudas fiberanslutning. Markera bredbandsabonnemang i listan om du vill ha avtalsförslag på fiberanslutning och på olika bredbandsabonnemang hos Värnamo Energi (om fastigheten redan är fiberansluten skickas avtalsförslag på bredbandsabonnemang).

För att få TV via fiber från Värnamo Energi behöver du ha en fiberanslutning, ett bredbandsabonnemang och ett TV-abonnemang. Markera TV-abonnemang i listan om du vill ha avtalsförslag på fiberanslutning, bredbandsabonnemang och olika TV-abonnemang hos Värnamo Energi (om fastigheten redan är fiberansluten skickas avtalsförslag på olika TV-abonnemang)

Värnamo Elnät / Värnamo Energi kommer återkomma till dig med avtalsförslag på de ovan markerade tjänsterna inom 3 arbetsdagar

Steg 3:


Nya avtal som tecknas med Värnamo Energi / Värnamo Elnät kan normalt sett inte startas före det datum hyresrätten på inflyttningsadressen börjar gälla. (Vilket datum hyresrätten börjar gälla, bör finnas angivet i det hyreskontrakt du tecknat med din blivande hyresvärd). Avtal kan i vissa fall startas tidigare om du som inflyttande har överenskommit med den utflyttande personen att du övertar dennes befintliga avtal.

Avtalsförslagen som kommer skickas till dig kan ha olika startdatum beroende på att elnätsabonnemang, elavtal, fjärrvärmeabonnemang, bredbandsabonnemang och TV-abonnemang kan ha olika lång leveranstid.

Elnätsabonnemang är knutet till adressen och övertas från den tidigare hyresgästen. Ett elnätsabonnemang kan normalt sett övertas tidigast 30 dagar efter att anmälan om inflytt behandlats. Elnätsabonnemang bör övertas på det datum hyresrätten börjar gälla. Om elnätsabonnemanget INTE övertas när hyresrätten börjar gälla kan elen komma att frånkopplas, vilket medför en administrativ kostnad för återanslutning när du som ny hyresgäst vill starta abonnemanget igen. (Om elnätsabonnemanget övertas på det datum hyresrätten börjar gälla, eller vid ett tidigare datum om detta har överenskommits med den tidigare hyresgästen/alternativt med hyresvärden, så kommer inga administrativa kostnader tas ut för själva bytet av person som står för elnätsabonnemanget).

Elavtal kan normalt sett startas tidigast 15 arbetsdagar efter att anmälan om inflytt behandlats.

Bredbandsabonnemang och TV-abonnemang kan tidigast startas 1 arbetsdag efter att anmälan om inflytt behandlats. Observera att om hyresfastigheten inte är ansluten till fibernätet eller föreberedd för TV-anslutning, kan tidigast avtalsstart variera mellan 1 vecka och upp till 3 år, beroende på var i Värnamo kommun fastigheten befinner sig. Läs mer om leveranstid på bredband i fiberkartan.

Fjärrvärmeabonnemang är knutet till adressen och övertas från den tidigare hyresgästen. Ett fjärrvärmeabonnemang kan normalt sett övertas tidigast 30 dagar efter att anmälan om inflytt behandlats. Om det finns ett befintligt fjärrvärmeabonnemang bör detta övertas på det datum hyresrätten börjar gälla. Om fjärrvärmeabonnemanget INTE övertas när hyresrätten börjar gälla kan fjärrvärmeanslutningen komma att tas bort, vilket innebär att du som ny hyresgäst måste betala en ny anslutningsavgift om du senare vill återansluta till fjärrvärmenätet. (Om fjärrvärmeabonnemanget övertas på det datum hyresrättenbörjar gälla, eller vid ett tidigare datum om detta har överenskommits med den tidigare hyresgästen/alternativt med hyresvärden, så kommer inga administrativa kostnader tas ut för själva bytet av person som står för fjärrvärmeabonnemanget. Observera att om fastigheten inte är ansluten till fjärrvärmenätet, kan tidigast avtalsstart variera beroende på var i Värnamo kommun fastigheten befinner sig.

Nya avtal som tecknas med Värnamo Energi / Värnamo Elnät kan normalt sett inte startas före tillträdesdagen. Avtal kan i vissa fall startas tidigare om du som ny ägare har överenskommit med den befintliga ägaren att du övertar dennes befintliga avtal före tillträdesdagen. Avtalsförslagen som kommer skickas till dig kan ha olika startdatum beroende på att elnätsabonnemang, elavtal, fjärrvärmeabonnemang, bredbandsabonnemang och TV-abonnemang kan ha olika lång leveranstid.

Elnätsabonnemang är knutet till adressen och övertas från den tidigare ägaren. Ett elnätsabonnemang kan normalt sett övertas tidigast 30 dagar efter att anmälan om inflytt behandlats. Elnätsabonnemang bör övertas på tillträdesdagen. Om elnätsabonnemanget INTE övertas på tillträdesdagen kan elen komma att frånkopplas, vilket medför en administrativ kostnad för återanslutning när du som ny ägare vill starta abonnemanget igen. (Om elnätsabonnemanget övertas på tillträdesdagen, eller vid ett tidigare datum om detta har överenskommits med den tidigare ägaren, så kommer inga administrativa kostnader tas ut för själva bytet av person som står för elnätsabonnemanget).

Elavtal kan normalt sett startas tidigast 15 arbetsdagar efter att anmälan om inflytt behandlats.

Fjärrvärmeabonnemang är knutet till adressen och övertas från den tidigare ägaren. Ett fjärrvärmeabonnemang kan normalt sett övertas tidigast 30 dagar efter att anmälan om inflytt behandlats. Om det finns ett befintligt fjärrvärmeabonnemang bör detta övertas på tillträdesdagen. Om fjärrvärmeabonnemanget INTE övertas på tillträdesdagen kan fjärrvärmeanslutningen komma att tas bort, vilket innebär att du som ny ägare måste betala en ny anslutningsavgift om du senare vill återansluta till fjärrvärmenätet. (Om fjärrvärmeabonnemanget övertas på tillträdesdagen, dvs du som ny ägare tar över den tidigare ägarens fjärrvärmeabonnemang, så kommer inga administrativa kostnader tas ut för själva bytet av person som står för fjärrvärmeabonnemanget). Observera att om fastigheten inte är ansluten till fjärrvärmenätet, kan tidigast avtalsstart variera beroende på var i Värnamo kommun fastigheten befinner sig.

Bredbandsabonnemang och TV-abonnemang kan tidigast startas 1 arbetsdag efter att anmälan om inflytt behandlats. Observera att om hyresfastigheten inte är ansluten till fibernätet eller föreberedd för TV-anslutning, kan tidigast avtalsstart variera mellan 1 vecka och upp till 3 år, beroende på var i Värnamo kommun fastigheten befinner sig. Läs mer om leveranstid på bredband i fiberkartan.

Steg 4: Information och villkor

Värnamo Energi villkor vid Personuppgiftshantering VMOE Personuppg 1.0
Värnamo Energi villkor för Ångerrätt VMOE Ångerrätt 1.0

Steg 5: Personuppgifter och bekräftelse

Inflyttningsadress
.
Ange hur och vart begärda avtalsförslag ska skickas (skickas normalt inom 3-5 arbetsdagar):

Fakturaadress dit nya fakturor ska skickas:

Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Mobiltelefon:
E-post:
Anläggningsid på inflyttningsadressen:

Övrigt:

Flytta in - Teckna avtal


Din flyttanmälan / adressändring, ska vara Värnamo Energi tillhanda senast 30 dagar i förväg!

Använd webbformuläret ovan om du vill anmäla inflytt / teckna nya avtal i ditt namn.


.

Vad händer om jag glömt anmäla inflytt i tid?


Om du glömt av att göra flyttanmälan i tid och anmäler försent att du ska flytta in, så finns det risk att elen i din nya bostad blivit avstängd i samband med att den föregående boenden flyttade ut. Om elen blivit avstängd kommer du bli debiterad en avgift för återanslutning enligt gällande prislista för elnätsanslutning.

Gör det enkelt – lämna fullmakt


Allra enklast blir det för dig, om du använder webbformuläret ovan och i sista steget kryssar i att du ger Värnamo Energi fullmakt. Då överlåter du allt det praktiska åt oss när det gäller elen. Vi kan då kontakta ditt nuvarande elnäts- / elhandelsbolag åt dig.


Visa mer info om fullmakt >

Om du ger fullmakt, anmäler vi din flytt, säger upp befintliga elnäts-/elhandelsavtal och tecknar nya. Du som kund får efter vår handläggning information och bekräftelse på förändrade avtal skickade hem till dig. Om du vill kollar vi även upp om du kan få Värnamo Energis bredband och TV i din nya bostad. I så fall får du avtalsförslag om detta hemsänt till dig.


OBS! Har du avtal på TV, bredband eller andra tjänster hos någon annan leverantör än Värnamo Energi, så måste du säga upp dessa avtal själv innan flytten (fullmakten ger oss ENBART möjlighet att hjälpa dig med hantering av ditt gamla ELAVTAL och ditt ELNÄTSABONNEMANG på utflyttningsadressen).


Om du INTE vill använda webbformulären ovan, så kontaktar du själv de elhandels-, elnäts-, fjärrvärme-, bredbands- och TV-leverantörer du vill teckna avtal med. Du ansvarar även själv för att alla nuvarande avtal sägs upp. Pris och villkor för Värnamo Energis tjänster finns på vår hemsida under respektive affärsområde; Elnät, Elavtal, Fjärrvärme, Bredband, TV.


< dölj extra text

Om ni är två eller fler personer som ska flytta in


Bara en av er kan stå som juridiskt och betalningsmässigt ansvarig för elnätsabonnemanget och för elavtalet. Om ni vill ha fjärrvärme måste även fjärrvärmeabonnemanget tecknas av samma person som står för elnätsabonnemanget och elavtalet.


Visa mer info om flera avtalsparter på samma adress >

Allra smidigast för både dig och din sambo/dina medboende är det – om ÄVEN eventuella bredbands- och TV-tjänster tecknas av samma person – men det finns inget krav på detta. Dvs om ni vill dela upp betalningsansvaret för tjänsterna, så kan en stå för – elnät, elavtal & fjärrvärme – och den andra stå för bredband & TV.


Tänk på! Det blir allra mest praktiskt om endast EN person i hushållet står för ALLA avtal med Värnamo Energi, eftersom all information om hushållets tjänster då samlas på en och samma avtalspart. Det blir då enklare att överblicka och ändra hushållets tjänster på Värnamo Energis hemsida.


< dölj extra text

Nya avtal på nya adressen


Om du skickat in webbformuläret 30 dagar innan inflytt, och givit Värnamo Energi fullmakt, ser vi till att det finns el i din nya bostad på den dag du angivit som tillträdesdatum. Om du angett i webbformuläret att du vill ha avtalsförslag på fjärrvärme, bredband och TV skickar vi dessa avtalsförslag till dig inom 3-5 arbetsdagar. Tjänsterna startas sedan på det datum du anger i respektive avtal.

Frågor om flytt och adressändring?


Kontakta kundtjänst om du inte hittar svar på dina frågor gällande flytt och adressändring. Vi hjälper dig gärna!