Flytta ut / Avsluta avtal

Steg 1:

Om din flyttanmälan avser beställning av el till ett kommande nybygge (byggström) så måste du göra en föranmälan/färdiganmälan.

Steg 2:

Jag önskar avsluta nedan angivna tjänster:


Uppsägning av elnätsabonnemang ska göras senast 30 dagar före flytt. Om du avslutar elnätsabonnemanget måste nästa hyresgäst/fastighetsägare ta över ditt elnätsabonnemang annars kommer elanslutningen frånkopplas.

Uppsägning av elavtal ska göras senast 30 dagar före flytt. Oavsett var i Sverige din nya bostad/fastighet finns, kan du köpa din el från Värnamo Energi. Har du ett elavtal hos Värnamo Energi idag kan du, om du vill, flytta med det till din nya adress. Om du vill att vi flyttar med ditt elavtal till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

Uppsägning av fjärrvärmeabonnemang ska göras senast 30 dagar före flytt. Om du avslutar fjärrvärmeabonnemanget måste nästa hyresgäst/fastighetsägare ta över ditt fjärrvärmeabonnemang annars kommer fjärrvärmeanslutningen tas bort.

Bredbandsabonnemang har 1 kalendermånads uppsägningstid. Bredbandsabonnemang har varierande bindningstid, se ditt avtal. Ett bredbandsabonnemang kan tidigast avslutas när bindningstiden löpt ut. Värnamo Energi kan i nuläget erbjuda bredband till 85% av alla fastigheter inom Värnamo Kommun. År 2020 skall 100% av alla fastigheter med fastboende kunna erbjudas bredband. Har du ett bredbandsabonnemang hos Värnamo Energi idag, där bindningstiden fortlöper efter ditt flyttdatum, kan du eventuellt flytta med bredbandsabonnemanget det till din nya adress. Om du vill att vi undersöker om du kan flytta med bredbandsabonnemanget till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

TV-abonnemang har 1 kalendermånads uppsägningstid. TV-abonnemang har varierande bindningstid, se ditt avtal. Har du ett TV-abonnemang hos Värnamo Energi idag, där bindningstiden fortlöper efter ditt flyttdatum, kan du eventuellt flytta med TV-abonnemanget till din nya adress. Om du vill att vi undersöker om du kan flytta med TV-abonnemanget till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

Observera ! Om du har avtal hos annat företag än Värnamo Energi / Värnamo Elnät så måste du själv avsluta dessa avtal. Denna Flyttanmälan hanterar endast uppsägning av Värnamo Energi / Värnamo Elnäts tjänster

Steg 3:


Uppsägning av elnätsabonnemang ska göras senast 30 dagar före flytt. Elnätsabonnemang avslutas normalt sett tidigast 30 dagar efter att din flyttanmälan behandlats. Elnätsabonnemanget bör avslutas på samma datum som hyresrätten upphör att gälla enligt ditt hyreskontrakt. Om nästa hyresgäst/fastighetsägare tar över ditt elnätsabonnemang tidigare kan elnätsabonnemanget avslutas tidigare.

Uppsägning av elavtal ska göras 30 dagar före flytt. Oavsett var i Sverige din nya bostad/fastighet finns, kan du köpa din el från Värnamo Energi. Har du ett elavtal hos Värnamo Energi idag kan du, om du vill, flytta med det till din nya adress. Om du vill att vi flyttar med ditt elavtal till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

Uppsägning av fjärrvärmeabonnemang ska göras senast 30 dagar före flytt. Fjärrvärmeabonnemang avslutas normalt sett tidigast 30 dagar efter att din flyttanmälan behandlats. Fjärrvärmeabonnemanget bör avslutas på samma datum som hyresrätten upphör att gälla enligt ditt hyreskontrakt. Om nästa hyresgäst/fastighetsägare tar över ditt fjärrvärmeabonnemang tidigare kan fjärrvärmeabonnemanget avslutas tidigare.

Bredbandsabonnemang har 1 kalendermånads uppsägningstid. Bredbandsabonnemang har varierande bindningstid, se ditt avtal. Ett bredbandsabonnemang kan tidigast avslutas när bindningstiden löpt ut. Värnamo Energi kan i nuläget erbjuda bredband till 85% av alla fastigheter inom Värnamo Kommun. År 2020 skall 100% av alla fastigheter med fastboende kunna erbjudas bredband. Har du ett bredbandsabonnemang hos Värnamo Energi idag, där bindningstiden fortlöper efter ditt flyttdatum, kan du eventuellt flytta med bredbandsabonnemanget det till din nya adress. Om du vill att vi undersöker om du kan flytta med bredbandsabonnemanget till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

TV-abonnemang har 1 kalendermånads uppsägningstid. TV-abonnemang har varierande bindningstid, se ditt avtal. Har du ett TV-abonnemang hos Värnamo Energi idag, där bindningstiden fortlöper efter ditt flyttdatum, kan du eventuellt flytta med TV-abonnemanget till din nya adress. Om du vill att vi undersöker om du kan flytta med TV-abonnemanget till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

Uppsägning av elnätsabonnemang ska göras senast 30 dagar före flytt. Elnätsabonnemang avslutas normalt sett tidigast 30 dagar efter att din flyttanmälan behandlats. Elnätsabonnemanget bör avslutas på samma datum som fastigheten överlåts till annan ägare enligt försäljningskontraktet. Om nästa hyresgäst/fastighetsägare tar över ditt elnätsabonnemang tidigare kan elnätsabonnemanget avslutas tidigare.

Uppsägning av elavtal ska göras 30 dagar före flytt. Oavsett var i Sverige din nya bostad/fastighet finns, kan du köpa din el från Värnamo Energi. Har du ett elavtal hos Värnamo Energi idag kan du, om du vill, flytta med det till din nya adress. Om du vill att vi flyttar med ditt elavtal till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

Uppsägning av fjärrvärmeabonnemang ska göras senast 30 dagar före flytt. Fjärrvärmeabonnemang avslutas normalt sett tidigast 30 dagar efter att din flyttanmälan behandlats. Fjärrvärmeabonnemanget bör avslutas på samma datum som hyresrätten upphör att gälla enligt ditt hyreskontrakt. Om nästa hyresgäst/fastighetsägare tar över ditt fjärrvärmeabonnemang tidigare kan fjärrvärmeabonnemanget avslutas tidigare.

Bredbandsabonnemang har 1 kalendermånads uppsägningstid. Bredbandsabonnemang har varierande bindningstid, se ditt avtal. Ett bredbandsabonnemang kan tidigast avslutas när bindningstiden löpt ut. Värnamo Energi kan i nuläget erbjuda bredband till 85% av alla fastigheter inom Värnamo Kommun. År 2020 skall 100% av alla fastigheter med fastboende kunna erbjudas bredband. Har du ett bredbandsabonnemang hos Värnamo Energi idag, där bindningstiden fortlöper efter ditt flyttdatum, kan du eventuellt flytta med bredbandsabonnemanget det till din nya adress. Om du vill att vi undersöker om du kan flytta med bredbandsabonnemanget till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

TV-abonnemang har 1 kalendermånads uppsägningstid. TV-abonnemang har varierande bindningstid, se ditt avtal. Har du ett TV-abonnemang hos Värnamo Energi idag, där bindningstiden fortlöper efter ditt flyttdatum, kan du eventuellt flytta med TV-abonnemanget till din nya adress. Om du vill att vi undersöker om du kan flytta med TV-abonnemanget till din nya adress ska du istället fylla i formuläret flytta ut & in

Steg 4: Information och villkor

Värnamo Energi villkor vid Personuppgiftshantering

Steg 5: Personuppgifter och bekräftelse

Utflyttningsadress
.
Min nya adress, alternativt annan adress som slutfakturan ska skickas till:
Mitt förnamn:
Mitt efternamn:
Mitt personnummer:
Telefon:
E-post:
Ny ägare enligt försäljningskontrakt, Förnamn:
Ny ägare enligt försäljningskontrakt, Efternamn:
Ny ägare enligt försäljningskontrakt, Personnummer:
Ny ägares Telefon:
Ny ägares E-post:
Person som tar över elnäts-/ fjärrvärmeabonnemanget efter mig:

Ny hyresgäst, Förnamn:
Ny hyresgäst, Efternamn:
Ny hyresgäst, Personnummer:
Ny hyresgäst, Telefon:
Ny hyresgäst, E-post:
Hyresvärd, Kontaktperson Förnamn:
Hyresvärd, Kontaktperson Efternamn:
Eventuellt Företagsnamn på fastighetsbolaget:
Hyresvärd, Telefon:
Anläggningsid på utflyttningsadressen:

Övrigt:

Flytta ut - Avsluta avtal


Din flyttanmälan / adressändring, ska vara Värnamo Energi tillhanda senast 30 dagar i förväg!

Använd webbformuläret ovan om du vill anmäla utflytt / säga upp avtal i ditt namn.


.

Vad händer om du glömt att anmäla utflytt i tid?


Har du glömt eller missat att anmäla att du ska flytta ut? Då måste du göra det så fort som möjligt! Du står som betalningsansvarig i din gamla bostad ända tills utflytten har registrerats.

Gör det enkelt – lämna fullmakt


Allra enklast blir det för dig, om du använder webbformuläret ovan och i sista steget kryssar i att du ger Värnamo Energi fullmakt. Då överlåter du allt det praktiska med elen åt oss. Vi kan då kontakta ditt nuvarande elnäts- / elhandelsbolag åt dig.


Visa mer info om fullmakt >

Om du ger fullmakt, anmäler vi din flytt, säger upp befintliga elnäts-/elhandelsavtal och tecknar nya. Du som kund får efter vår handläggning information och bekräftelse på förändrade avtal skickade hem till dig. Om du vill kollar vi även upp om du kan få Värnamo Energis bredband och TV i din nya bostad. I så fall får du avtalsförslag om detta hemsänt till dig.


OBS! Har du avtal på TV, bredband eller andra tjänster hos någon annan leverantör än Värnamo Energi, så måste du säga upp dessa avtal själv innan flytten (fullmakten ger oss ENBART möjlighet att hjälpa dig med hantering av ditt ELAVTAL och ditt ELNÄTSABONNEMANG).


Om du INTE vill använda webbformulären ovan, så kontaktar du själv de elhandels-, elnäts-, fjärrvärme-, bredbands- och TV-leverantörer du vill teckna avtal med. Du ansvarar även själv för att alla nuvarande avtal sägs upp. Pris och villkor för Värnamo Energis tjänster finns på vår hemsida under respektive affärsområde; Elavtal, Elnät, Fjärrvärme, Bredband, TV.


< dölj extra text

Om du ska separera och en vill bor kvar


Vid separation, och om en av er ska bo kvar, så behöver du kolla vem som står för avtalen. Om det är den person som har tänkt att bo kvar som står för avtalen, behöver du inte göra någonting. Men, om det är den person som avser att flytta ut som står för avtalen, så är det enklast om BÅDE du OCH din sambo fyller i flyttanmälansformulären var för sig.

I. Den som avser bo kvar – fyller i webbformuläret Flytta in.

II. Den som avser att flytta ut – fyller i webbformuläret Flytta ut. (eller webbformuläret Flytta Ut & In om personen som ska flytta ut samtidigt vill kolla om han/hon, kan flytta med avtal eller teckna nya Värnamo Energi avtal på den nya adressen dit han/hon ska flytta).

Så hanteras avtal vid dödsfall


När ett dödsfall är anmält upphör avtalen som den avlidne hade. Om du som efterlevande bor kvar, måste du teckna nya avtal i ditt namn genom att göra en anmälan om  Inflytt/Adressändring. Om avtalen ska flyttas över till ett dödsbo behöver vi veta vart fakturan ska skickas.

Betalningsansvar för obetalda fakturor


Den som tecknat ett avtal är betalningsansvarig tills avtalet sagts upp och eventuella uppsägnings och bindningstider löpt ut. Avtal upphör inte automatiskt och skulder skrivs inte av, bara för att du har flyttat. Det är därför mycket viktigt att du anmäler flyttning i god tid. Anmäl alltid in- och utflytt senast 30 dagar i förväg! På sidan Fakturafrågor hittar du svar på vanliga frågor om fakturan.

Slutfaktura och avslut av gamla avtal


Om du skickat in webbformuläret Flytta ut och givit Värnamo Energi fullmakt, ser vi till att ditt elnätsabonnemang och elavtal avslutas på den dag du angivit som överlåtelsedatum. Din elmätare och eventuell fjärrvärmemätare kommer läsas av på överlåtelsedagen. Eventuella Värnamo Energi bredbands- och TV-tjänster avslutas när uppsägnings- och bindningstid löpt ut. Slutfakturan skickas till den adress som du anger som slutfakturaadress i webbformuläret. På sidan Fakturafrågor hittar du svar på vanliga frågor om fakturan.

Frågor om utflytt och adressändring?


Kontakta kundtjänst om du inte hittar svar på dina frågor gällande flytt och adressändring. Vi hjälper dig gärna!