Konsumenträttigheter


Vårt mål – nöjda kunder!

Vår målsättning är att du ska vara nöjd med att vara kund hos Värnamo Energi! Vi försöker i möjligast mån tillgodose dina önskemål, med hänsyn tagen till de avtalsvillkor som gäller och de överenskommelser vi gjort med dig som kund. På denna sida har vi samlat lite blandad information om dina rättigheter som konsument.

Om du är du missnöjd med hur vi agerat eller har synpunkter på våra tjänster eller produkter, så är det viktigt att du hör av dig till oss.


Klagomålshantering – så klagar du om du är missnöjd!

Vi vill självklart att våra tjänster, våra produkter och vårt bemötande ska uppfylla dina förväntningar! Om du INTE är nöjd, ska du i första hand framföra ditt klagomål till vår kundtjänst.

  1. Kontakta kundtjänst skriftligt via vårt kontaktformulär
    Eller kontakta kundtjänst muntligt per
    Telefon 0370-69 41 00
  2. Eller besök vår kundtjänst.

Opartisk rådgivning

Om du framfört klagomål och du inte skulle vara nöjd med hur vi bemött ditt klagomål, kan du ta ditt ärende vidare till en extern part.
På sidan Opartisk rådgivning hittar du länkar till flera externa, opartiska instanser som kan ge dig rådgivning eller hjälpa dig om du vill få ditt ärende prövat av en extern part.


Så regleras dina rättigheter som konsument

Dina rättigheter och skyldigheter som kund är reglerade i lagar, allmänna branschavtalsvillkor och i enlighet med Värnamo Energis egna allmänna och särskilda avtalsvillkor för respektive verksamhetsområde och specifik tjänst / produkt. Värnamo Energis och våra branschers allmänna avtalsvillkor finner du under sidan Avtalsvillkor.
I vissa fall förekommer även särskilda, kundunika avtalsvillkor. Vi hänvisar i dessa fall till de avtalskopior du får när du ingår ett avtal hos Värnamo Energi. Kontakta kundtjänst om du vill ha en ny kopia på det avtal du ingått hos oss.


Ångerrätt – så ångrar du ett köp på vår hemsida

Du har i vissa fall 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans, tex om du gjort ett köp via vår hemsida. Läs mer om hur och när du kan tillämpa ångerrätten på sidan om Ångerrätt.


Värnamo Energis personuppgiftshantering

Värnamo Energi respekterar och värnar om dina personuppgifter och din integritet. Vi behandlar personuppgifter som finns samlade hos oss, med diskretion och i enlighet med regelverket i EU-förordningen ”GDPR” (General Data Protection Regulation) samt i enlighet med Värnamo Energis riktlinjer för hantering av personuppgifter.


Frågor om konsumenträttigheter?

Kontakta kundtjänst om du inte hittar svar på dina frågor gällande konsumenträttigheter. Vi hjälper dig gärna!