Opartisk rådgivning

Opartisk rådgivning – Om våra tjänster, produkter eller vår service inte uppfyller dina förväntningar,
ska du i första hand kontakta Värnamo Energis kundtjänst.

Om du, efter att du varit i kontakt med Värnamo Energis kundtjänst,
anser att ditt ärende inte hanterats på det sätt du önskat och förväntat dig,
så kan du diskutera ditt ärende med en extern instans. Nedan hittar du länkar till flera externa,
opartiska instanser som kan ge dig oberoende rådgivning och hjälpa dig om du vill få ditt ärende prövat.

Vi vill självklart att alla som är kunder hos Värnamo Energi ska vara nöjda.
På sidan Konsumenträttigheter finns information hur du ska göra
om du är missnöjd och vill framföra klagomål till oss.

Ta hjälp av extern instans och få opartisk rådgivning


Om du inte är nöjd med hur vi agerat, så finns det ett flertal externa instanser som du kan vända dig till för att få opartisk rådgivning. Nedan listar vi ett antal externa instanser som kostnadsfritt kan hjälpa dig som kund, med stöd av konsumentlagstiftningen.


Exempel på externa instanser som du kan kontakta >

Klicka på den blå rubriktexten nedan för att komma till den externa instansens webbplats där det finns kompletterande information.

Värnamo Kommuns Konsumentvägledning Kommunens kostnadsfria och opartiska rådgivning
Hallå Konsument Allmän kostnadsfri, opartisk rådgivning från Konsumentverket
Energimyndighetens fjärrvärmenämd Opartisk hjälp vid medling gällande fjärrvärme
Konsumenternas Energimarknadsbyrå Kostnadsfri, opartisk rådgivning om el
Telekområdgivarna Kostnadsfri, opartisk rådgivning om bredband och TV

< dölj extra text

Pröva ditt ärende hos ARN eller i Domstol


Om du är missnöjd med Värnamo Energi, och om du av en extern instans blivit rådd att gå vidare och pröva ditt ärende, så kan du vända dig till ARN eller Allmän domstol för att låta dem avgöra tvisten. Nedan hittar du länkar och kontaktinformation om du vill pröva ett ärende.


Mer info om hur du kontaktar ARN och Allmän domstol >

Klicka på den blå rubriktexten nedan för att komma till den externa instansens webbplats där det finns kompletterande information.

ARN Allmänna reklamationsnämnden (ARN), är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar vissa tvister mellan näringsidkare och konsument.
Allmän domstol Allmän domstol (Tingsrätt), kan besluta i en tvist mellan två parter mot en kostnad. Innan du kontaktar domstol (gör en så kallad stämningsansökan) bör du anlita ett ombud, till exempel en advokat, som kan hjälpa dig med ditt ärende. Notera att det inte är kostnadsfritt att vända sig till allmän domstol, eller att anlita en advokat.

< dölj extra text