Välkommen att besöka Värnamo Energi

Värnamo Energis övergripande ambition är att vara nära och tillgängliga. Vi tillgodoser i den mån vi kan, våra kunders, allmänhetens, skolors, föreningars och företags önskemål om att besöka bolaget.

Vi erbjuder drop-in för enskilda kundbesök under kundtjänsts ordinarie besökstider, se separat sida vilka öppettider somgäller för oanmälda besök. Vi erbjuder även möjlighet att göra studiebesök i grupper om detta förbokas, samt arrangerar större öppet hus aktiviteter för allmänheten vid ett antal förutbestämda tillfällen under året.

Besok-Drop-in

Drop-in för enskilda besök


Drop-in – enskilda kundrelaterade besök hos kundtjänst är välkomna utan förbokning, under kundtjänsts ordinarie besökstider. Se Öppettider!

Övriga enskilda besök tas emot efter förbokning med respektive anställd. Se sidan om Personal för att hitta kontaktuppgifter till enskild personal.

Besok-Oppet-hus

Öppet hus för allmänhet på förutbestämda datum


Värnamo Energi arrangerar Öppet hus vid ett antal tillfällen per år. Under Öppet hus välkomnas besök från allmänheten. Ingen förbokning krävs. Datum för kommande Öppet hus aviseras via vår hemsida, vår kundtidning samt genom annonsering i lokalpressen.

Besok-Studiebesok

Studiebesök för förbokade grupper


Studiebesök – Värnamo Energi tar emot gruppbesök då dessa bokats minst en vecka i förväg och om gruppens önskemål om datum och tid för besöket stämmer överens med Värnamo Energis möjligheter att ta emot gruppen. Läs mer och boka gruppbesök på sidan separat sida om Studiebesök.