Kontaktformulär

I kontaktformuläret nedan kan du göra en skriftlig felanmälan, lämna synpunkter, ställa frågor eller lämna klagomål. Hör gärna av dig till oss om vi gjort något bra som du vill berätta om. Eller tvärtom, om vi INTE lyckats leva upp till dina förväntningar, så kan du använda kontaktformuläret för att framföra klagomål. Vi återkopplar snarast möjligt.

Akut felavhjälpning

OBS! Brådskande felanmälan efter ordinarie öppettider hänvisas till
jourtelefon 0370-69 41 00
som bemannas av SOS larmtjänst