Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att Värnamo Energis hemsida ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 AA (De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med hemsidor i offentlig sektor).


Kända brister i tillgänglighet

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 AA. Vi har för avsikt att så snart som möjligt avhjälpa kända fel. Vi har kännedom om att följande delar av hemsidan inte uppfyller tillgänglighetskraven:

 • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns bilder som inte har alttexter eller beskrivningar.
 • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna.
 • Vid tabbning är det inte tillräckligt tydligt var markören befinner sig. Tex vid tabbhopp i sidhuvud, inne formulär, vid hopp mellan olika menyer inne på sidan.
 • Huvudmenyn fälls inte ut vid tabbning, och huvudmenyns undermenyer är inte valbara.
 • Vid tabbhopp till sökikonen går det inte att tabba till skrivfältet.
 • I vissa formulär är det ologiskt eller omöjligt att tabba sig till ett radiobuttonsalternativ.
 • I vissa formulär sker oväntade förändringar vid inmatning.
 • Det är i vissa fall inte möjligt att ångra klick om man klickat vidare på en länk, en
  funktionsknapp eller en meny.
 • Vissa pop-up funktioner kan inte öppnas eller stängas enbart med hjälp av tangentbord.
 • Det är inte möjligt att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.
 • Det är inte möjligt att öka kontraster i textfält.
 • Felmeddelande har inkonsekvent utförande.
 • Det är inte möjligt att pausa eller stänga av rörelse eller ljud i topbanners.
 • Det är inte möjligt att pausa rullande infotexter.

Kontakta oss för att anmäla fel och brister

Har du upplevt fel eller av andra brister som hindrat dig från att ta del av vår digitala service vill vi gärna att du kontaktar vår kundtjänst via mail till kund@varnamoenergi.se eller per telefon 0370-69 41 00.


Kontakta tillsynsmyndighet

Om du efter att du kontaktat oss fortfarande inte är nöjd med hur vi tillgodosett kraven på tillgänglighet så kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning som är en oberoende extern part.

Länk till Myndigheten för digital förvaltning, extern webbplats, öppnas i nytt fönster