Viktig information till våra leverantörer

För att få en effektiv hantering av våra leverantörsfakturor har vi följande rutiner:

Fakturor till oss måste innehålla följande information:


• Referensnamn, både för – och efternamn.
• Referensnummer, projektnummer alternativt kontonummer.

Om inte ovan finns med på fakturan återsänds den. Vid ny/kompletterad faktura kommer vi att flytta fram förfallodag till 30 dagar efter mottagandet av den kompletterade fakturan. Betalningsvillkor är ALLTID 30 dagar om inte annan skriftlig överenskommelse finns.


Värnamo Energi AB
Org nr: 556052-6872
Moms nr: SE556052687201

Vi tar emot fakturor på två sätt:


E-faktura. GLN nr: 7365560526876.   Operatör: Inexchange.

PDF-faktura. Skickas till: ekonomi@varnamoenergi.se OBS! Endast en faktura per fil inklusive ev. bilagor. Varje fil skall ha ett unikt namn.

Omvänd skattskyldighet


Värnamo Energi AB omfattas av reglerna i mervärdesskattelagen (ML) 1 kap 2§ 4b och anses vara ett byggföretag. Med byggtjänst avses alla tjänster som omfattas av definitionen för byggtjänster i 1kap 2§ omvänd skattskyldighet ML och som utförs på något som avses vara fastighet enligt 1 kap 11§ ML.

Leverantörer av byggtjänster till Värnamo Energi AB ska tillämpa reglerna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster och fakturera Värnamo Energi omvänd skattskyldighet.

Leverantörer av tjänster till Värnamo Energi ABs värmeverket ska även tillämpa reglerna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster och fakturera Värnamo Energi omvänd skattskyldighet.