Gröna tjänster

Klimatsmarta tjänster
Värnamo Energi erbjuder ett stort utbud av gröna tjänster som syftar till att driva på utvecklingen mot en hållbar framtid. Ovan finns länkar med information om hur våra gröna tjänster bidar till en bättre framtid. Vi erbjuder till exempel förnybar el, klimatsmart värme, Bra Miljöval, Energirådgivning, Förbrukningsstatistik.

Aktivt hållbarhetsarbete
Se även mer om hur vi jobbar med hållbar utveckling under sidan Värnamo Energis hållbarhetsarbete.

Frågor om våra gröna tjänster?
Kontakta kundtjänst om du har frågor om vårt hållbarhetsarbete, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.