Affärsområden

Värnamo Energi koncernens affärsområden
Värnamo Energi koncernen är verksamt inom 6 olika affärsområden: IT-kommunikation (Bredband & TV), Elhandel, Elnät, Värme, Tjänster och Elproduktion,

Värnamo Energis koncernens olika affärsområdena hanteras av koncernens tre aktiebolag – moderbolaget Värnamo Energi AB samt de två dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB. Se detaljerad information om bolagen under samlingssidan Ägarstruktur & Bolagsinfo.

Historik
Dagens moderna Värnamo Energi koncern med ett brett utbud av högteknologiska tjänster och ett stort innehav av väl utbyggda infrastrukturnät för el, värme och bredband, har en gedigen bakgrund och en historia som började redan när seklet var ungt. Läs mer om koncernens övergripande historia samt se även bolagets utveckling ner på verksamhetsnivå på samlingssidan om Värnamo Energi koncernens historik.

Frågor om Värnamo Energi koncernens affärsområden?
Kontakta Kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energi koncernens affärsområden, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.