Allt om koncernen

Värnamo Energi koncernen
Om Värnamo Energi koncernen. På sidan Ägarstruktur & bolagsinfo finns länkar till detaljerad information om de tre aktiebolagen Värnamo Energi AB, Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB som ingår i Värnamo Energi koncernen. På sidan Affärsidé & Kärnvärden kan du läsa mer om koncernens värdegrund. Värnamo Energi koncernen är verksam inom 6 olika affärsområden; Elhandel, Elnät, IT-kommunikation (Bredband & TV), Värme, Tjänster och Elproduktion, läs mer under samlingssidan Affärsområden.

Personal och styrelse
På samlingssidan om Vår personal hittar du länkar och kontaktuppgifter till koncernens personal samt presentation av Styrelse och Ledningsgrupp.

Jobb & Praktik hos oss
Värnamo Energi som arbetsplats. Att jobba inom Värnamo Energi koncernen är socialt och omväxlande. På sidan Jobba med oss berättar vi mer om arbetsuppgifter som utförs av bolagets egna personal, samt av underleverantörer och övriga samarbetspartners inom bolagets olika verksamhetsområden.

Praktikplats eller examensarbete
Värnamo Energi samarbetar med skolor och universitet och tar kontinuerligt emot studenter som går program på högskola, universitet, yrkeshögskola eller gymnasieelever med studieinriktningar inom Värnamo Energis verksamhetsområden. Läs mer på sidan Praktik och Examensarbete.

Studiebesök
Studiebesök på Värnamo Energi. Vi tillgodoser, i den mån vi kan, våra kunders, allmänhetens, skolors, föreningars och företags önskemål om att besöka bolaget och se vår verksamhet. Läs mer om hur du gör för att besöka Värnamo Energi på sidan Studiebesök där vi även berättar om öppet hus och andra besöksmöjligheter.

Sponsorsamarbeten & lokalt engagemang
Sponsring – Värnamo Energi är ett lokalt bolag som vill stötta verksamheter och aktiviteter i hemregionen. Vi vill bidra till kommunens tillväxt och till en levande hembygd på många sätt. Därför stöttar vi ideella föreningar som erbjuder barn och vuxna meningsfulla aktiviteter. Vi kan även stötta enskilda icke-vinstdrivande publika tävlingar, möten och event. Värnamo Energi vill på detta sätt vara med och möjliggöra att det händer roliga saker i bygden. Läs mer på sidan om Sponsorsamarbeten.

Upphandling
Alla inköp inom Värnamo Energi koncernen görs i enlighet med gällande lagstiftning, i enlighet med Värnamo Energis egna fastställda inköpspolicys för respektive affärsområde samt i enlighet med vår grundläggande miljöpolicy och i samklang med vår affärsidé. Läs mer under sidan Upphandling

Historik
Dagens Värnamo Energi koncern med ett brett utbud av högteknologiska tjänster och ett stort innehav av väl utbyggda infrastrukturnät för el, värme och bredband, har en gedigen bakgrund och en historia som började redan när seklet var ungt. Läs mer om koncernens övergripande historia samt se även bolagets utveckling ner på verksamhetsnivå på samlingssidan om Värnamo Energikoncernens Historik.

Frågor om Värnamo Energi koncernen?
Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energi koncernen, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.