Övervakningsplan - information & länk till årlig rapport

Länk: Värnamo Elnät ABs årliga rapport om åtgärder enligt bolagets övervakningsplan

Länk: Övervakningsplan Värnamo Elnät AB

Information om övervakningsplan och dess syfte. Värnamo Elnät AB har monopol (ensamrätt) på att distribuera el (överföra, transportera el) inom Värnamo Elnätsområde. Enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2013:5 och ellagen 3 kap 17§ ellagen (1997:857) är Värnamo Elnät AB, skyldigt att upprätta en övervakningsplan. Syftet med en övervakningsplan är att säkerställa att elnätsbolag inte gynnar en särskild aktör på marknaden, till exempel ett elhandelsbolag inom samma koncern. Elnätsbolag är dessutom skyldiga att upprätta en årlig rapport över åtgärder enligt övervakningsplanen. Rapport avläggs till EI (Energimarknadsinspektionen) samt offentliggörs på lämplig sätt. Värnamo Elnät har valt att publicera sin rapport på denna webbplats. Kontakta Kundtjänst om du har du frågor om Värnamo Elnät ABs övervakningsplan eller om Värnamo Elnäts verksamhet i övrigt – så lotsar kundtjänst dig till rätt kontaktperson.