Jobba med oss - Lediga jobb

Jobba med oss – Att jobba inom Värnamo Energi koncernen är socialt och omväxlande. Inom våra olika verksamheter förekommer en mängd olika arbetsuppgifter. Värnamo Energi har ett 50-tal fastanställda som arbetar för att regionen ska ha trygg tillgång på el och värme, bredband och tv, dygnet runt, året om. Var och en bidrar med sin unika kompetens.


Värnamo Energis fastanställda är grupperade under fem övergripande avdelningar:
• Teknikavdelningen  (IT, el)
• Produktionsavdelningen  (värme)
• Marknadsavdelningen (kundtjänst, försäljning, debitering)
• Ekonomiavdelningen (budget, bokföring, löner, personal)
• Utvecklingsavdelningen (miljö, kvalitet, utvecklingsprojekt)

På sidan om Värnamo Energis Personal hittar du kontaktuppgifter till våra anställda.

Externa samarbetspartners


Förutom egen fastanställd personal sysselsätter Värnamo Energi koncernens verksamheter en mängd underleverantörer och externa samarbetspartners. Ett 100-tal kompetenser bidrar kontinuerligt till koncernens verksamhet på olika sätt. Allt ifrån konsulter inom nätverk, externa projektledare och servicetekniker med specialkompetens i specifika projekt, till externa grävlag och installatörer för el, fjärrvärme och fiber. Värnamo Energi koncernens verksamhet skapar massor av arbetstillfällen i regionen.


Mer info om externa samarbetspartners >

Externa samarbetspartners konsulteras och kontrakteras i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med Värnamo Energis egna fastställda inköpspolicys för respektive affärsområde samt i enlighet med vår grundläggande miljöpolicy och i samklang med vår affärsidé. Läs mer under sidan om Upphandling.


< dölj extra text

Praktikanter och ex-jobbare


Värnamo Energi samarbetar med skolor och universitet och tar kontinuerligt emot studenter som går program på högskola, universitet, yrkeshögskola eller gymnasieelever med studieinriktningar inom Värnamo Energis verksamhetsområden.


Mer info om praktik och exjobb >

Praktikanter och ex-jobbare (elever som genomför högskoleexamensarbete) hos Värnamo Energi får prova på hur det är att jobba som drifttekniker, nätverkstekniker eller projektledare inom el, bredband, TV och fjärrvärme. Vi erbjuder även praktikplatser och exjobb inom service, försäljning, HR, kommunikation, ekonomi och administration.

Läs mer om hur det går till att ansöka om praktikplats eller ansöka om ex-jobb på sidan om praktik & examensarbete


< dölj extra text

Värnamo Energi
som arbetsplats och uppdragsgivare


Värnamo Energis kärnvärden sammanfattas i de tre värdeorden – nära, tryggt, hållbart. Värdeorden är flerbottnade och ska skapa flera associationer till bolaget. På sidan om Värnamo Energis affärsidé och Kärnvärden beskrivs hur de valda värdeorden sammanfattar hur bolaget önskar att kunder och extern omgivning ska uppfatta bolagets produkter och tjänster.


För personal & samarbetspartners har bolagets valda värdeord även en annan betydelse >

Värnamo Energi – Nära, Tryggt, Hållbart


Nära – kopplas till att medarbetare och kollegor har nära till varandra, vilket ger förutsättningar för delaktighet och snabbhet i att hitta lösningar. Anställda och samarbetspartners har även nära till ägaren och har en lokal förankring i allt som görs.


Tryggt – i betydelsen att ha kompetenta och erfarna kolleger. Tillit och respekt. En trygg anställning i ett stabilt bolag och trygga samarbeten med parter som går att lita på.


Hållbart – innebär att det finns en långsiktighet i allt som görs inom bolaget. Systematiskt arbetsmiljöarbete med högt ställda mål och uppföljning som syftar till en bra arbetsmiljö, där personers hälsa och säkerhet har hög prioritet.


På sidan Allt om koncernen hittar du länkar till information om våra verksamhetsområden och vår affärsidé Du hittar även utförlig fakta om koncernens bolag, styrelse och personal.


< dölj extra text

Vill du jobba med Värnamo Energi?


Kontakta kundtjänst om du vill ha personlig hjälp vid frågor relaterat till jobb inom Värnamo Energi, praktik eller examensarbete, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.

Är du konsult eller underentreprenör och vill erbjuda dina tjänster så hänvisar vi till sidan om upphandlingar.