Ledningsgrupp


Värnamo Energi ledningsgrupp

Värnamo Energis ledningsgrupp utgörs av verkställande direktör samt bolagets fem avdelningschefer; marknadschef, teknikchef, produktionschef, ekonomichef samt utvecklingschef.

Ledningsgruppens uppdrag är att, under ledning av verkställande direktör, balansera det strategiska och det operativa arbetet genom att ange och förankra mål och strategier. Respektive ledningsgruppmedlem och tillika avdelningschef, ska leda och följa upp medarbetarnas resultat och driva utvecklings och förändringsarbete såväl inom respektive avdelning men även bolagsövergripande. Ledningsgruppen rapporterar kontinuerligt till Värnamo Energi koncernens styrelse, samt till ägaren Värnamo Stadshus.


Frågor om Värnamo Energi koncernen?

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis ledning eller om koncernen, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.