Prissättning - Värnamo Energi koncernen

Vår prissättning baseras på en medveten strategi som innebär en återhållsam prisutveckling som gynnar kunden – men som ändå motsvarar våra kostnader för att erbjuda ett högkvalitativt utbud, samt som även täcker de investeringar vi gör för att nyanlägga och underhålla infrastrukturnät med hög leveranssäkerhet. Värnamo Energi koncernen ägs av Värnamo kommun och de vinster som genereras går tillbaka till dig som bor i Värnamo kommun i form av återinvesteringar inom Värnamo Energi koncernens egna verksamheter, som avkastning till kommunen och dess verksamheter, samt genom att Värnamo Energi har ett starkt lokalt engagemang som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling av vår gemensamma hemregion. Se även Värnamo Energis affärsidé.

Värnamo Energi – har en ambition att inom samtliga affärsområden, tillhandahålla tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser.

Nedan hittar du länkar till prisinformation inom respektive affärsområde. Kontakta kundtjänst om du vill ha mer info om Värnamo Energis prissättning, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt person.