Studiebesök


Välkommen att besöka Värnamo Energi

Värnamo Energis övergripande ambition är att vara tillgängliga. Vi tillgodoser, i den mån vi kan, våra kunders, allmänhetens, skolors, föreningars och företags önskemål om att besöka bolaget. Vi erbjuder därför studiebesök efter förbokning. Vi arrangerar även öppet hus vid ett antal förutbestämda tillfällen per år. Samt erbjuder året runt drop-in för enskilda besök under kundtjänsts ordinarie öppettider. Välkommen till Värnamo Energi!


Studiebesök för förbokade grupper

Värnamo Energi tar emot gruppbesök då dessa bokats i förväg och om gruppens önskemål om datum och tid för besöket stämmer överens med Värnamo Energis möjligheter att ta emot gruppen.

Minimum antal i en grupp är 10 personer. Maximalt antal personer vid ett gruppbesök är 30 personer. Om gruppens antal överstiger 40 personer måste besöket delas upp på två tillfällen.

Studiebesökets upplägg anpassas efter gruppens sammansättning och gruppens syfte med besöket. Observera att vid studiebesök på biokraftvärmeverket förekommer trappor och nivåskillnader. Vid besök på såväl biokraftvärmeverket som vid vindkraftverken förkommer en längre gångtur utomhus.

Fyll i webbformuläret ovan om du vill göra en förfrågan på studiebesök. Det är många som vill besöka oss – vilket vi är väldigt glada över – vi har dock endast möjlighet att ta emot ett visst antal grupper per månad, så tänk på att gruppens chanser ökar om du gör din förfrågan i god tid.

Vi tar enbart emot bokningsförfrågningar via webbformuläret. Våra studiebesök är kostnadsfria.


Öppet hus för allmänhet på förutbestämda datum

Värnamo Energi arrangerar öppet hus för allmänheten vid ett antal tillfällen per år. Under öppet hus välkomnas besök från allmänheten. Ingen förbokning krävs. Datum för kommande öppet hus aviseras via vår hemsida, vår kundtidning samt genom annonsering i lokalpress.

Fyll i webbformuläret ovan om du vill att Värnamo Energi ska skicka en personlig inbjudan till dig inför nästa planerade öppet hus / allmänhetsvisning.


Drop-in för enskilda kundrelaterade besök

Enskilda kundrelaterade besök hos kundtjänst är välkomna utan förbokning, under kundtjänsts ordinarie öppettider. På sidan Kontakta kundtjänst hittar du vägbeskrivning, öppettider samt övriga kontaktuppgifter till kundtjänst.

Övriga enskilda besök tas emot efter förbokning med respektive anställd.


Frågor om Studiebesök & Öppet hus?

Fyll i webbformuläret ovan om du är du intresserad av att boka studiebesök eller om du vill få en personlig inbjudan till kommande öppet hus, så återkopplar vi till dig så snart vi handlagt din ansökan.