Upphandling - inbjudan anbudsgivning

Just nu har Värnamo Energi inga pågående anbudsförfrågningar / inga offentliga upphandlingar.

Förfarande vid inköp av produkter och tjänster

Alla inköp inom samtliga av Värnamo Energis verksamhetsområden görs i enlighet med gällande lagstiftning, i enlighet med Värnamo Energis egna fastställda inköpspolicys för respektive affärsområde samt i enlighet med vår grundläggande miljöpolicy och vår affärsidé.

Kontakta kundtjänst om du har frågor om Värnamo Energis inköp av produkter och tjänster, så lotsar kundtjänst dig vidare till rätt kontaktperson.