Fjärrvärme för Företag & Näringsidkare

Som fjärrvärmekund hos Värnamo Energi behöver du inte själv lägga tid och energi på uppvärmningssystem. Låt oss sköta uppvärmningen av dina företagslokaler och fastigheter så kan du istället ägna dig åt det du är expert på – nämligen ditt företags produkter och tjänster. Vi erbjuder miljöeffektiv värme och serviceavtal som innebär att dina fastigheter får en jämn och behaglig uppvärmning.

Som fjärrvärmekund hos Värnamo Energi får du en billig, klimatsmart och driftsäker uppvärmning av ditt företags fastigheter Kontakta våra företagssäljare telefon 0370-69 41 00.

Vi finns nära dig!


Värnamo Energi har ett helt gäng kompetenta företagsrådgivare som gärna vill hjälpa ditt företag att få koll på energikostnaderna. Kontakta våra företagssäljare telefon 0370-69 41 00  om du vill prata om fjärrvärme och uppvärmningssystem för företag.


Visa fördelarna med att välja en lokal energipartner >

Snabb service – Värnamo Energi finns på samma plats som din verksamhet finns. Närheten till dig och till alla andra av våra företagskunder är en garant för tillgänglighet och effektiv service.


Kompetenta & välgrundade råd – Vi har sysslat med fjärrvärme i snart 50 år och har en stimulerande mix av kunder, allt från villakunder som förbrukar små volymer av energi till flerbostadshus, offentliga fastigheter och riktigt stora företagslokaler som har ett betydande energibehov. Dessa skiftande förutsättningar har genom åren gett oss en rik erfarenhetsbank att ösa ur och lagt grunder till givande samarbetsformer. Vi hade gärna sett att även ditt företag ville ge oss förtroendet att bli er nya värmeleverantör.


< dölj extra text

100 % hållbar uppvärmning på köpet!


Hos oss får ditt företag alltid lokalproducerad värme från 100% förnybara energikällor, i huvudsak från biobränslen. Att värma upp sitt företag med förnybar värme är bra både för miljön och för ditt företags image.


Visa mer fördelar med hållbar uppvärmning>

Värnamo Energi producerar lokal värme i ett flertal fjärrvärmeanläggningar runt om i kommunen. Dvs förnybar värme som producerats med minsta möjliga klimat och miljöpåverkan. Den lokala värmeproduktionen skapar även arbetstillfällen i hemregionen vilket är ett ytterligare stort plus.


När vi pratar hållbarhet, menar vi både med avseende på miljö, ekonomi och tillväxt. Du som köper fjärrvärme hos oss är indirekt med och bidrar till utvecklingen av en klimatsmart energiförsörjning. Ju fler fjärrvärmekunder vi får, ju mer kan vi återinvestera och ytterligare expandera våra fjärrvärmenät vilket ökar våra chanser till en bra framtid. På sidan om våra miljövärden kan du läsa på detaljnivå om resursanvändning, klimatpåverkan och bränslen i vår fjärrvärmeproduktion indelat på lokal nivå för respektive fjärrvärmenät.


I begreppet hållbarhet ingår givetvis även affärsmässighet och god ekonomi. Fjärrvärmen du köper hos oss håller konkurrenskraftiga priser i enlighet med vår medvetna prisstrategi som innebär en återhållsam prisutveckling som gynnar kunden – men som motsvarar våra kostnader för att tillhandahålla ett högkvalitativt och driftsäkert utbud. Se mer på sidan om vår prissätttning. Kontakta våra företagssäljare telefon 0370-69 41 00 när du vill diskutera just ert företags uppvärmningsmöjligheter och kostnader.


< dölj extra text

Serviceavtal


Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsmetod, har ditt företag dessutom tecknat ett serviceavtal behöver du inte göra mer än att lyfta luren om det skulle uppstå problem. I serviceavtalet ingår teknisk telefonsupport alla dagar, dygnet runt. Funktionskontroll en gång per år. Jourberedskap alla dagar för akut felavhjälpning. Kontakta våra företagssäljare telefon 0370-69 41 00 för offert på serviceavtal.

Fjärrvärmepriser


Fjärrvärmepriset varierar beroende på vilket fjärrvärmenät dina företagslokaler är anslutna till. Fjärrvärme är en kostnadseffektiv uppvärmningsmetod. Kontakta våra företagssäljare telefon 0370-69 41 00 för offert eller diskussion om ditt företags uppvärmningskostnader.

Energikoll


För att få lägsta möjliga uppvärmningskostnader bör du se över ditt företags uppvärmning. Vi kan förmedla kontakter för en komplett energikartläggning som ger dig en konkret handlingsplan med förslag på strategiska, kostnadsbesparande åtgärder.

Avtalsvillkor Fjärrvärme Företag


Dina rättigheter och skyldigheter som kund är reglerade i lagar, allmänna branschavtalsvillkor och i enlighet med Värnamo Elnäts egna allmänna och särskilda avtalsvillkor för respektive verksamhetsområde och specifik tjänst / produkt.